NEDERLAND - In maart 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4 procent hoger dan in maart 2023. Ten opzichte van februari 2024 stegen de prijzen in maart met 0,7 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster


Prijzen koopwoningen stijgen met 0,7 procent ten opzichte van februari

Ten opzichte van februari is de prijsindex bestaande koopwoningen in maart met 0,7 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. In maart 2024 lagen de prijzen 0,2 procent onder de piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in maart

Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 16 179 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden zijn 44 441 woningen verkocht, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder.

In maart was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 432 061 euro.

NB: Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.


Bron: CBS