ZWOLLE - Wethouder Sociale Basis Michiel van Willingen roept Zwollenaren op om ook op latere leeftijd als vrijwilliger aan de slag te gaan of te blijven. ‘Het draagt bij aan zingeving en gezondheid’, zei hij gisteren op de landelijke Dag van de Vrijwilliger, bij de opening van de reizende expositie ‘Goed Bezig’. De expositie toont Zwolse senioren die vrijwilligerswerk doen. En die zijn niet alleen: Zwolle heeft van alle steden in het land het hoogste percentage vrijwilligers.

Tijdens zijn toespraak, waarmee hij Zwolse vrijwilligers in het zonnetje zette, verwees Van Willingen naar de documentaire ‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’, over het belang van een levensdoel op latere leeftijd. Hij benadrukte dat vrijwilligers van waarde zijn voor de maatschappij en dat vrijwilligerswerk voor henzelf bijdraagt aan zingeving en gezondheid. ‘Veel mensen vallen na hun pensionering in een zwart gat. Vrijwilligerswerk is een uitstekende manier om zinvol bezig te blijven. ZwolleDoet! heeft daarbij een essentiële rol, door mensen te verbinden aan passend vrijwilligerswerk.’

Zwolle vrijwilligersstad

Zwolle heeft van alle steden in Nederland de hoogste inzet van vrijwilligers, weet Van Willingen. ‘61 procent van de inwoners boven de 15 jaar doet vrijwilligerswerk. Voor corona was dat zelfs 67 procent. Dat zegt iets over het sterke netwerk dat we hier hebben.’

Een deel van die 61 procent is al een jaartje ouder. De expositie ‘Goed bezig’ geeft nou juist díe groep vrijwilligers letterlijk en figuurlijk een gezicht. De foto’s en verhalen van 10 oudere Zwolse vrijwilligers zijn de komende vier weken te zien in de hal van het Stadskantoor aan de Hanzelaan in Zwolle. De expositie is dinsdag 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, geopend door wethouder Van Willingen en Bianca Talen, manager van ZwolleDoet!, makelaar, steunpunt en expertisecentrum op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg.

Nuttig zijn zonder verplichting

Ook voor Riet Offenberg (69), één van de geportretteerden, was zingeving de reden om vanaf haar pensioen vrijwilligerswerk te doen. ‘Ik wilde iets nuttigs doen, maar wilde niets meer ‘moeten’.’ Riet is vrijwilliger bij de ziekenhuispool en de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). ‘Mensen die zelf geen sociaal netwerk hebben, breng ik naar de dokter of het ziekenhuis. En vanuit de VPTZ waak ik ’s nachts bij mensen die stervende zijn. Hun mantelzorgers kunnen dan rustig slapen. Allebei mijn vrijwilligersklussen zijn dankbaar werk. Ik kan iets betekenen voor een ander, dat is heel fijn’, zegt ze. ‘En het is flexibel. Als er een vraag komt, kijk ik of ik kan. Zo niet, dan niet. Ik hoef geen vervanging te regelen, dat wordt allemaal gedaan door ZwolleDoet!’

Campagne #Watjijdoet

Bianca Talen van ZwolleDoet! onderstreepte tijdens de opening van de expositie het belang van waardering voor de vrijwilligers. ‘Een expositie als deze draagt daaraan bij. En we hebben vanuit ZwolleDoet! de waarderingscampagne #watjijdoet. Iedereen kan bij ons een bedankkaartje aanvragen om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Voor vrijwilligersorganisaties is er zelfs een complete toolkit voor vrijwilligerswaardering. Daarin zitten onder meer kaarten die een gezicht geven aan de vele vrijwilligers in Zwolle. Ook kunnen vrijwilligersorganisaties een fotoshoot aanvragen voor een vrijwilligersuitje of teamdag.’

Over de expositie

De expositie ‘Goed Bezig’ is een initiatief van ZwolleDoet! en heeft als doel senioren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. De foto’s, gemaakt door de Zwolse fotograaf Anke Olthof, worden op verschillende plekken in de stad tentoongesteld en waren eerder onder meer te zien in Stadkamer, het Academiehuis, woonzorgcentrum De Havezathe en 50/50 Workcenter Zwolle. Tot de kerstvakantie zijn de foto’s gratis te bewonderen in de hal van het Stadskantoor. De volgende locatie is nog niet bekend.