ZWOLLE - Op vrijdag 1 juli heeft de provincie Overijssel het wegbeheer van de wegen en waterwegen rond de N340, N377 en N48 ‘teruggegeven’ aan de gemeentes Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Zwolle en De Wolden. Ook waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat kregen het eigendom terug. De wegen en waterwegen werden de afgelopen jaren grondig aangepakt en aangepast in het kader van het provinciale project Vechtdal Verbinding.


Vrijdag was het formele moment van overdracht en tekenden betrokken bestuurders voor het weer overnemen van de weg. Een belangrijk moment. Het feitelijke werk is door de aannemer VDV afgerond en ‘teruggegeven’ aan de ‘nieuwe’ eigenaar en wegbeheerder. Vanaf dat moment zijn de beheerders zelf weer verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op en met de nieuwe weg.

Aannemer VDV zwaait af

Naast de overdracht vond op 1 juli ook de oplevering plaats. Aannemer VDV, een combinatie van BAM Infra, Dura Vermeer en FL, heeft het werk afgerond en opgeleverd aan opdrachtgever Overijssel, die het op haar beurt weer heeft overgedragen aan de nieuwe beheerders. Daarmee is een mooie mijlpaal bereikt, waarbij de wegen anderhalf jaar eerder dan gepland gereed zijn. Een prestatie waar alle partijen trots op zijn.

Hoewel het leeuwendeel van de werkzaamheden klaar is, betekenen de oplevering en overdracht niet dat het project Vechtdal Verbinding helemaal klaar is. De provincie gaat eind dit jaar, begin volgend jaar de groencompensatie uitvoeren en Dura Vermeer bouwt samen met ProRail aan een fietstunnel ter hoogte van de Hessenweg. Her en der worden ook nog wat kleine dingen op en rond de weg opgepakt. Eind 2023 rondt de provincie het project Vechtdal Verbinding volledig af.