ZWOLLE - Driezorg Arcadia wil graag meer verbondenheid en betrokkenheid in de wijk Dieze-Oost. Onlangs is er een jeu-de-boulesbaan aangelegd. Om hier optimaal gebruik van te maken, wil Arcadia hier nog een overkapping bouwen om het jeu-de-boulen comfortabel te maken voor senioren. Martine Bisschop, servicecoördinator van Driezorg Arcadia, vertelt erover.

De jeu-de-boulesbaan heeft Arcadia gekregen van Woonzorg, nu zijn ze klaar voor de aankleding. Bisschop: 'Samen met WijZ Welzijn willen we allerlei activiteiten organiseren op het activiteitenplein, waar de jeu-de-boulesbaan ook is. Zoals fysiotherapie, barbecues en muziekoptredens. Een multifunctionele baan. Om activiteiten altijd door te laten gaan, ook bij slecht weer, willen we een overkapping.' Bisschop geeft aan dat je dan met slechter weer ook naar buiten kan en dit bevorderlijk is voor de verbondenheid van senioren.

Overkapping

'Het streven is een overkapping. Er is nog wel sponsoring nodig om het rond te krijgen. Eerste onderhoud en aankleding kunnen we al doen. Daardoor krijgen we hopelijk meer enthousiasme en meer betrokkenheid', vertelt Bisschop. Het is nog afhankelijk van sponsoring wanneer de overkapping gerealiseerd wordt.

Acties voor comfort

Bisschop vertelt: 'We hebben allerlei acties op touw gezet. Zoals een feestweek, omdat de locatie Arcadia 50 jaar bestaat. Tijdens deze week hebben we geld opgehaald voor het project. Daarnaast hebben we een beroep gedaan op De Gasthuizen. Met het geld dat zij ons schenken kunnen we ook banken en stoelen aanschaffen, zodat mensen langer op de baan blijven.' Ze geeft aan dat het belangrijk is om financiële steun te hebben, zowel voor de bouw als voor het onderhoud van de baan.

Bewegen en verbinden

Eind juli was de aftrap van de jeu-de-boulesbaan. Driezorg Arcadia heeft alle regels op papier gezet en mensen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 'We hebben een oproep gedaan om Arcadia-bewoners en mensen uit de buurt naar de baan te laten komen om te kijken. De baan is bedoeld voor netwerken, bewegen en om iedereen het huis uit te krijgen. We willen de senioren actief zien te krijgen. Senioren in het oog krijgen en houden.'

Donatie

Om de verbeteringen mogelijk te maken, kreeg Driezorg Arcadia een donatie van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Ze dienden daarvoor een officiële aanvraag in. Het fonds onderneemt zelf geen initiatieven, maar ondersteunt uiteenlopende initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, buurtbewoners, particulieren, goede doelen en organisaties. Belangrijk is dat het gaat om een initiatief of activiteit die bijdraagt aan het welzijn, plezier, geluk of gezondheid van Zwolse senioren, inwoners van 55 jaar en ouder.