OVERIJSSEL - Op 20 januari 2021 zijn er landelijke bestuurlijke afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de zogenoemde Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Deze aanpak is er op gericht om via concrete maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit.


Uit de Nederlandse drinkwaterdossiers van 2018 blijkt dat bij 70 van de 216 drinkwaterwinningen één of meerdere bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Verder blijkt dat er in 57 van de 189 grondwaterwinningen opkomende stoffen worden aangetroffen. Hiervan vormen de oplosmiddelen, nutriënten en geneesmiddelen de grootste problemen.

In 2018 is op 65 locaties verspreid over heel Overijssel een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar bestrijdings- en geneesmiddelen in grondwater. Uit dat onderzoek blijkt dat deze stoffen op veel plaatsen worden aangetroffen en ook de normen of signaleringswaarden overschrijden.

Lees het hele artikel in de Kennishub van Overijssel