OVERIJSSEL - Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en digitaal vaardig zijn, zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te doen in de samenleving en op het werk. In Overijssel hebben ongeveer 100.000 mensen tussen dus 16 en 65 jaar moeite met deze basisvaardigheden. Provincie Overijssel, acht bedrijven en maatschappelijke partners slaan de handen ineen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers.


Kopgroep van acht

Asito, Atalian, Brookhuis, deltaWonen, Novon, PLUS Retail, QiZiNi en SWB Midden Twente gaan als kopgroep samen aan de slag met de basisvaardigheden van eigen medewerkers. De komende tijd gaan zij elkaar inspireren en kennis en goede praktijkvoorbeelden uitwisselen. Daarmee zetten zij een belangrijke stap in de bewustwording binnen organisaties en het betrekken van mensen met een gebrek aan basisvaardigheden.

Kosten en risico’s voorkomen

Veel werkgevers zijn onbekend met de problemen rondom basisvaardigheden en denken dat dit niet in hun bedrijf speelt. Uit onderzoek blijkt dat in de sectoren zoals schoonmaak, bouw, industrie en productiebedrijven ongeveer 40% van de medewerkers onvoldoende de basisvaardigheden beheersen.

Laaggeletterde werknemers zijn kwetsbaar voor reorganisaties en hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de werkgever brengen de gevolgen van de achterblijvende basisvaardigheden vaak extra kosten en risico’s met zich mee. Taalproblemen zijn bijvoorbeeld de oorzaak van 10% van de zware ongevallen in de sector procesindustrie. Door scholing helpen werkgevers de medewerkers in hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Daarnaast biedt scholing de mogelijkheid, juist in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, om mensen met onvoldoende basisvaardigheden aan te nemen.

Deelnemen

Het project Kopgroep basisvaardigheden op de werkvloer is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, Arbeidsmarktregio Twente, Leerwerkloket Twente, Stichting Lezen en Schrijven, SER Overijssel en de acht Overijsselse bedrijven.

Wil jij binnen je bedrijf ook aan de slag met de basisvaardigheden van je medewerkers? Stap dan nu in! Aanmelden kan via: j.golunska@overijssel.nl.