OVERIJSSEL - Het gaat goed met toerisme en recreatie in Overijssel. De sector, waarin zo’n 48.000 mensen werken, heeft zich sterk hersteld na corona. Overijssel is een populaire bestemming. Met afwisselende landschappen, prachtige natuur, dorpen en steden. En de provincie telt relatief veel hoogwaardige campings. De verwachting is dat meer mensen Overijssel weten te vinden. In 2030 is er mogelijk sprake van 1 miljoen extra overnachtingen. In totaal zijn het er dan 10 miljoen.


Die voorspellingen vragen om een andere koers. De provincie investeert tussen 2024 en 2027 6,8 miljoen euro in de vrijetijdsector. In de nieuwe Investeringsimpuls Recreatie en Vrije Tijd staat beschreven hoe we dat geld willen besteden en welke keuzes we maken.

Gedeputeerde Erwin Hoogland: ‘Overijssel is aantrekkelijk en gevarieerd en dat moet zo blijven. Dat lukt als we de lusten en lasten voor inwoners, bedrijven en bezoekers met elkaar in balans houden. We zijn daarom specifiek in wat we ontwikkelen en ondersteunen en hoe we onze bedrijven daarbij helpen.’

De provincie vindt het belangrijk dat bedrijven én gasten minder energie en drinkwater gebruiken. Zo ondersteunen we ondernemers die zich willen onderscheiden op kwaliteit en duurzaamheid. We kiezen voor vergroening. Dat ondernemers hun omgeving kennen en hun gasten hierover vertellen. En dat toeristische plekken toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De uitdaging is om het afwisselende Overijsselse landschap aantrekkelijk te houden. Dat geldt voor het landelijk gebied, maar ook in steden moet genoeg ruimte zijn voor vrije tijd. Recreëren is minstens zo belangrijk voor onze inwoners als voor toeristen van buiten de provincie. Daarom werken we binnen Gastvrij Overijssel samen met 19 organisaties.