OVERIJSSEL - Vanaf 26 september start de provincie Overijssel met het verwijderen van vlaggen langs de wegen. Samen met gemeenten worden de vlaggen weggehaald omdat er steeds meer vlaggen losraken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Naar verwachting zijn de vlaggen begin oktober allemaal weggehaald.


De provincie is de afgelopen maanden coulant omgegaan met de vlaggen die opgehangen waren aan lantaarnpalen, verkeersborden en viaducten. Er is alleen ingegrepen als de verkeersveiligheid in gevaar kwam. Met het naderende herfstweer is de kans groter dat vlaggen losraken door een combinatie van regen en wind.

Als wegbeheerder willen we voorkomen dat dit hinderlijke of gevaarlijke situaties oplevert voor weggebruikers. Daarom worden nu alle vlaggen langs de weg weggehaald.