OVERIJSSEL - Voor het tweede jaar op rij bouwt Overijssel méér woningen dan afgesproken. In de Woondeals is beslist dat in 2030 42.300 extra woningen gerealiseerd moeten zijn. Om dit te bereiken, moeten er per jaar gemiddeld 4.700 woningen gecreëerd worden. Overijssel gaat daar met 5.318 woningen in het achterliggende jaar wederom ruim overheen. Overijssel leverde daarmee afgelopen jaar 6% van de landelijke woningproductie, terwijl de provincie voor minimaal 4,7% van de opgave aan de lat staat.


Opbouw realisatie

De gerealiseerde woningen (84%) zijn grotendeels nieuwbouwwoningen. Het overige deel (876 woningen) werd gerealiseerd door transformatie en splitsing van woningen.

Ambitieus en realistisch

Overijssel was in 2022 de eerste provincie die samen met haar partners de Woondeals ondertekende. Daarin spraken gemeenten, provincie en het Rijk af om tot en met 2030 minstens 42.300 woningen te realiseren. De marktpartijen, woningcorporaties en de huurdersbond steunen deze opgave. Met 10.149 woningen in 2022-2023 heeft Overijssel al 24% van de afgesproken woningen gerealiseerd. De ambitie in Overijssel is dan ook groter dan de afgesproken 42.300 woningen. Ook het Rijk ziet deze ambitie van de provincie en haar partners en investeert in tientallen Overijsselse woningbouwprojecten, verdeeld over de Overijssel.

Faciliteren en samenwerken

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen is blij, maar wil niet weten van achterover leunen: “Dat er zoveel huizen gebouwd zijn is vooral een knappe prestatie van de goede samenwerking tussen de Overijsselse gemeentes, de bouwbedrijven en woningcorporaties! De provincie wil blijven faciliteren en samenwerken. Faciliteren doen we met het Aanjaagteam en de Bouwbrigade. Samenwerken doen we in de Woonkeuken: het netwerk van bouwers, ontwikkelaars, corporaties en overheden. Zo doen we er alles aan om het tempo vast te houden, oplossingen te vinden voor ontstane uitdagingen en waar het kan, zelfs een tandje bij te zetten. We kunnen het ons niet permitteren om stil te zitten.”