ZWOLLE - Zwolle wil een fijne stad zijn voor thuiswonenden ouderen met een migratieachtergrond, zodat zij zo goed mogelijk oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Via diverse activiteiten en ontmoetingsplekken voor multiculturele groepen wordt hen een 'goede dag' aangeboden. Het totale activiteitenaanbod maakt SamenZwolle inzichtelijk voor de migrantenouderen en zijn/haar mantelzorger(s)/professionals.


Totaalaanbod op Samenzwolle.nl/migratenouderen

WijZ Welzijn, Steunpunt Mantelzorg onderdeel van ZwolleDoet!, Travers Welzijn, Sociaal Wijkteam, Alzheimer Nederland en SamenZwolle zijn samen aan de slag gegaan om zorg- en welzijnspartijen rondom migrantenouderen aan elkaar te verbinden. Zo heeft SamenZwolle een pagina gecreëerd voor ouderen met een migratieachtergrond, onder gebracht onder de themapagina SamenOuderen. Nieuw aanbod wordt op deze pagina geplaatst, zo zal de pagina zich steeds meer vullen in de toekomst. Met de 'ouderen met een migratieachtergrond' pagina wordt geprobeerd deze groep ouderen te activeren mee te doen!

Plaats ook jouw aanbod op SamenZwolle.nl

Alle Zwolse partijen die iets aanbieden voor ouderen (met een migratieachtergrond 55+) zetten hun aanbod op SamenZwolle.nl. Via flyers, posters en social media brengt SamenZwolle het aanbod onder de aandacht bij de doelgroep. Zijn er vragen? Bel naar Fenke Beeftink van WijZ Welzijn via 06 508 693 65. Zij kan meedenken en doorverwijzen naar collega's die andere talen spreken.