ZWOLLE - Maandagmorgen zijn in alle vroegte het nieuwe knooppunt met de A28 én het nieuwe tracé van de N340 officieel geopend door gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel. Daarmee is verkeer tussen Zwolle en Ommen/Hardenberg, dankzij de nieuwe knooppunten, het spoorviaduct en de weg van 2x2 rijstroken, een stuk sneller op bestemming. Ook is de N340 tussen Dalfsen en Ommen volledig opgeknapt en daarmee is de drieweekse afsluiting van de N340 met succes afgerond.


Het grootste gedeelte van de maand augustus was de N340 volledig afgesloten. Die periode van afsluiting werd gebruikt om diverse werkzaamheden uit voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn de kruispunten op de hoofdrijbaan van de bestaande N340 opnieuw ingericht en zijn er vier fietstunnels aangelegd, zodat fietsers en voetgangers minder vaak hoeven over te steken. De N340 heeft een nieuwe laag asfalt gekregen en ook zijn er diverse faunapassages aangelegd, om de veiligheid voor zowel mens als dier te verbeteren.

Nieuwe aansluiting A28

In dezelfde periode zijn ook de laatste werkzaamheden voor het aansluiten van het nieuwe tracé van de N340 op de Nieuwleusenerdijk en de A28 uitgevoerd. Tegelijk is ook de reconstructie van de kruising Hessenweg - Kranenburgweg – Nieuwleusenerdijk afgerond.

Afwaardering Hessenweg start september

Op het eerste deel van de ‘oude N340’, tussen de Nieuwleusenerdijk en de kruising Ankummerdijk/Cubbinghesteeg, zijn nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf september wordt dat deel, de Hessenweg, onderdeel gemaakt van een erftoegangsweg en wordt het ingericht voor bestemmingsverkeer en fietsers/wandelaars.

Vechtdal Verbinding

De werkzaamheden aan de N340 zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Om het verkeer ook op de lange termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft provincie Overijssel besloten deze wegen aan te passen. Dat doet men vanaf begin 2020 tot het einde van 2023.