ZWOLLE - Beleidsmakers van de ministeries Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen op donderdag 16 maart naar Zwolle voor het werkbezoek ‘School & Omgeving’. Het werkbezoek werd georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, brancheorganisatie Kinderopvang en Travers in samenwerking met de Zwolse voorloperscoalitie. Deelnemers uit de coalitie presenteerden hoe landelijk beleid in de praktijk wordt vormgegeven.

Landelijk programma School & Omgeving

Het vergroten van kansengelijkheid is landelijk en ook in Zwolle een heel belangrijk punt. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zonder dat het daarbij belemmerd wordt door factoren die het zelf niet kan beïnvloeden. Want hoe kun je naar muziekles wanneer je geen fiets hebt en hoe kun je leren wanneer je met honger op school komt? En wie heeft er aandacht voor jouw ontwikkeling in de weekenden en vakanties, wanneer je ouders door allerlei zorgen dit minder goed kunnen doen?

In Zwolle zijn sbo Facet, cbs Het Carillon, obs De Springplank, obs de Toonladder, obs De Oosterenk, Van der Capellen Scholengemeenschap, Stadkamer, Sportservice Zwolle en Travers Welzijn aangewezen om samen een van de landelijke voorloperscoalities te vormen; ze zetten zich gezamenlijk in om kansengelijkheid te vergroten. Binnen deze coalitie worden al veel mooie projecten vormgegeven. Het landelijk programma School & Omgeving biedt de kans om dit nog beter te doen en het aanbod uit te breiden waar nodig. Naast aanbod richt de coalitie zich op het scheppen van voorwaarden én op de inzet die nodig is om de leefwerelden van kinderen aan elkaar te verbinden. Daarnaast zorgt de coalitie voor warme overdrachten en verbinding tussen thuis, onderwijs, kinderopvang, naschools aanbod, vakantieaanbod etc.

Op het hoofdkantoor van Travers vertelde bestuurder Wim Bosch over de meerwaarde van de samenwerking tussen de labels van Travers: welzijn, kinderopvang, vrijwilligerswerk en cultuur, en over de ambities voor en van de Zwolse voorlopers coalitie School & Omgeving. Wethouder Michiel van Willigen vulde dit verhaal aan met de ambities van gemeente Zwolle. Na een korte wandeling naar obs de Springplank vertelden betrokken professionals, ouders en een student aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (Politiekids, VVE Platform, Kindertalentenfluisteraar) over de successen en dilemma’s waar we tegenaan lopen en gingen hierover met de aanwezigen in gesprek.

Quotes:

Michiel van Willigen, wethouder gemeente Zwolle: “Ik doe een oproep aan de aanwezige ministeries om kansenongelijkheid radicaal en integraal aan te pakken. Geef stimulans aan kinderen die het echt nodig hebben. Richt je niet alleen op het kind, maar richt je op het kind en de omgeving. Zorg voor gezamenlijke doelstellingen.”

Sanne, student bij het VVE Platform: “Buiten dat de 1-op-1 aandacht veel doet met het zelfbeeld van het kind, helpt het ook de ouders. Door in gesprek te gaan met de ouders, merk je dat je makkelijker kunt aansluiten bij de behoeftes van de ouders. Zij voelen zich gezien en gehoord.”

Elske Heinen, manager Travers Welzijn: “Bij integrale samenwerkingen kun je samen taart eten om successen te vieren. Het ‘door wie’ maakt niet uit, het gaat om wat het effect is.”

Moeder deelnemer Politiekids: “Mijn dochter voelt zich weer veiliger in de wijk.”

Cynthia Visscher, wijkagent stadsdeel Noord: “Politiekids werkt verder door dan alleen voor de kinderen. Door de motivatie van het kind om mee te doen met Politiekids, zorgt het ook voor een omslag in het beeld van de politie bij ouders. Dat is een mooi bij-effect.”

Lex Staal, voorzitten Sociaal Werk Nederland: “Als ik hoor hoe jullie in Zwolle samenwerken, lijkt het heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Integraal samenwerken gaat echt niet overal vanzelf. Op de manier waarop jullie werken gaan jullie dwars door bestaande structuren heen. Het was een feestje om bij dit werkbezoek te zijn.”

Wim Bosch, bestuurder Travers: “Talent is niet iets dat je alleen als individu wilt ontwikkelen. Daar waar het wordt toegepast in een sociale setting, biedt dat kansen voor de maatschappij. Dan heb je het over next level-talentontwikkeling.”