ZWOLLE - (ver)Sterk Sociaal Werk is de titel van het interne scholingsprogramma dat Hogescholen Viaa en Windesheim hebben ontwikkeld voor de sociaal werkers van Travers Welzijn. Een programma dat bestaat uit acht bijeenkomsten en dat naast het leren van theorie en nieuwe vaardigheden, ook een bijdrage levert aan de onderlinge relatie en samenwerking. Dit scholingsprogramma staat echter niet op zichzelf. Het sluit volledig aan de ontwikkelingen die Travers Welzijn doormaakt.


Afgelopen dinsdag 27 september werd het scholingsprogramma afgetrapt met een symposium op de Campus bij Hogeschool Windesheim. Cultuurpsycholoog en journalist

Jos van der Lans vertelde in het plenaire deel van het symposium over de geschiedenis en trends van sociaal werk.

Christian Bleeker, manager bij Travers Welzijn spreekt zijn verwachting uit: "Ik verwacht dat ook dit scholingsprogramma bijdraagt aan een sterke inhoudelijke verbinding tussen het onderwijs en het werkveld. Een verbinding die niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van Travers Welzijn, maar ook aan de blijvende ontwikkeling van sociaal werk bij de opleidingen."

Voor de scholing is een subsidie van € 20.000 toegekend door het ontwikkelfonds Regio Zwolle (een fonds voor de cofinanciering van vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte her-, bij- en omscholing van werknemers). De resterende kosten worden door Travers Welzijn als investering in haar medewerkers vergoed.