ZWOLLE - In het trottoir pal voor de entree van in penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is een vrolijk gekleurd hinkelpad voor kinderen gerealiseerd. Met deze opvallende uiting is een opnieuw een stap gezet in het kindvriendelijker maken van de Zwolse gevangenis. De tegels van het hinkelpad zijn, voordat ze gelegd zijn, door gedetineerden in verschillende kleuren beschilderd en van een cijfer voorzien.


“Voor een kind is het niet eenvoudig wanneer een ouder in de gevangenis zit. Het kind heeft er niet voor gekozen, maar is eigenlijk ook slachtoffer van de detentie van vader of moeder. Zowel voor het kind als de ouder is het van groot belang om de relatie ondanks de gevangenisstraf zo goed mogelijk te houden. Een kind moet er niet tegenop zien om bij vader of moeder op bezoek te komen. Vandaar dat we binnen de Nederlandse gevangenissen veel aandacht hebben voor kindvriendelijkheid. Ons nieuwe hinkelpad, bedacht door één van onze medewerkers, is hier een mooi voorbeeld van”, zegt directielid Peter Schelkers van PI Zwolle.

Net als andere gevangenissen organiseert PI Zwolle regelmatig een ouder-kinddag. “Kinderen kunnen dan in een ontspannen setting op bezoek bij vader of moeder. Samen wat tijd doorbrengen en bijvoorbeeld een spelletje doen of even lekker kletsen is heel belangrijk voor het contact tussen kind en ouder”, weet Schelkers. “Het gevangenispersoneel dat betrokken is bij de ouder-kinddag draagt een speciaal voor dit doel ontworpen poloshirt, zodat ze een wat vriendelijker uitstraling hebben. We willen het komende jaar nog meer stappen zetten om het gevangenisbezoek voor kinderen laagdrempeliger te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor het kindvriendelijker inrichten van de route die een kind binnen de gevangenismuren moet afleggen naar de bezoekzaal.”