ZWOLLE - Met het project Plantje Voor Morgen wil een aantal studenten zich inzetten voor duurzame kansen voor gedetineerden. Zowel tijdens hun detentie als daarna. Het eerste zaadje is onlangs geplant in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle. Op de afdeling voor vrouwelijke veelplegers is met succes een project opgezet waarbij de gedetineerden hun eigen plantjes leren kweken en verzorgen en gezonde maaltijden leren bereiden.

“Voor deze doelgroep was dit een heel bijzonder en nuttig project”, vertelt afdelingshoofd Nicole Hutten van de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) van PI Zwolle. “Veel dames kampen met verslavingen en zijn niet gewend om goed voor zichzelf te zorgen. Dus dan is gezond leren koken en eten een erg welkom initiatief.”

Eén van de initiatiefnemers van Plantje voor Morgen is Elaine van Helvoort. Samen met een aantal andere jongeren wil ze zich inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen en is de organisatie Plantje Voor Morgen opgezet. Het project dat nog volop in ontwikkeling is, draait om duurzaamheid, een gezonde en groene leefomgeving en kansen bieden.

PI Zwolle is de eerste gevangenis die wel wat zag in de plannen van de maatschappelijk betrokken studenten. Zelf is Elaine van Helvoort enkele malen aanwezig geweest tijdens het zes weken durende project in de Zwolse bajes. “Het mooie is dat ze hier al een eigen moestuin hebben die wordt onderhouden door gedetineerden. Voor het gezond koken hebben we dan ook regelmatig kruiden en groenten die gekweekt zijn binnen de gevangenismuren kunnen gebruiken.”

Vanuit praktisch oogpunt kon niet iedereen deelnemen, maar afdelingshoofd Nicole Hutten zag de gedetineerde vrouwen die wel mee konden doen aan het project opbloeien. “Ze zijn enthousiast en trots aan het tuinieren en koken geweest en hebben veel geleerd. Dat is niet alleen fijn voor hun verblijf hier, maar geeft de dames ook kennis en vaardigheden waar ze na detentie baat bij hebben. Het zorgt voor een succeservaring. Ze zijn ergens verantwoordelijk voor en zien dat dit iets oplevert Bedoeling is dan ook dat het project Plantje Voor Morgen zeker een vervolg krijgt in PI Zwolle.”