ZWOLLE - Een jaar of 40 en de diagnose dementie. Het klinkt veel mensen vreemd in de oren, maar het komt geregeld voor; er zijn in Nederland maar liefst 15.000 mensen ónder de 65 jaar met dementie. Meestal vallen onverklaarbare veranderingen in het gedrag op, waardoor de naasten het gevoel krijgen dat er iets niet in orde is. Speciaal voor jonge mensen met dementie en hun partner, kind, ouder of andere naaste is er vanaf 16 februari bij ZwolleDoet! de serie bijeenkomsten 'Kracht van Herinneringen'.De geur van vers brood, het geluid van je eerste brommer en muziek van The Beatles; mensen met dementie praten graag over persoonlijke herinneringen uit hun jonge jaren. Ook jonge mensen met dementie. Heel kleine dingen kunnen veel positieve herinneringen ophalen. Onder andere hiermee gaat de groep aan de slag vanaf 16 februari bij ZwolleDoet! De Kracht van Herinneringen is voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger, zoals hun partner, kind, ouder of andere naaste. De focus ligt op het ophalen van positieve herinneringen. Dit door een beroep te doen op wat mensen met dementie wél weten en kunnen, aan de hand van aansprekende thema's. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en zorgt voor mooie contactmomenten.

Behoefte
De Kracht van Herinneringen voor jonge mensen met de diagnose dementie vloeit voort uit de reguliere serie bijeenkomsten voor senioren met de diagnose dementie. Die bleek in een behoefte te voorzien; 24 koppels deden al mee.

Positief
De bijeenkomsten, 4 in totaal, hebben een positieve insteek en staan voor samen iets ondernemen en elkaar beter begrijpen. Iedere bijeenkomst bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte worden samen herinneringen opgehaald door middel van een thema. Bijvoorbeeld schooltijd, werk, hobby's of muziek. In het tweede gedeelte wordt de groep gesplitst. De mantelzorgers gaan dan in een aparte ruimte samen in gesprek en krijgen informatie en tips. De mensen met dementie gaan onder begeleiding van ervaren vrijwilligers een ontspannende activiteit doen.

Aanmelden

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur, op de volgende data: 16 februari, 23 februari, 2 maart en 9 maart 2022. Deelnemers zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom voor een kop koffie of thee vooraf. Deelname is gratis. Het is wel de bedoeling dat de deelnemers alle bijeenkomsten bezoeken, zodat er een vaste groep met bekende, vertrouwde gezichten ontstaat. Voor vragen over Kracht van Herinneringen: neem contact op met Janneke Kramer via 06 14874979. Om aan te melden, ga je naar de site van ZwolleDoet! www.zwolledoet.nl/aanmelden/jongendementie.