ZWOLLE - De bezoekgroep van de Dominicanenkerk in Assendorp biedt elk jaar rondom Kerst veel mensen een kleinigheidje aan. Het gaat om alle negentig plussers, mensen die ziek zijn en nabestaanden van overledenen. Dat gaat ook dit jaar, ondanks corona, weer lukken.

'Sinds het uitbreken van de pandemie komen er minder mensen in de kerk en dat betekent dat er minder opbrengsten zijn bij de collecte', weet Inge Elgersma-van Beek, vrijwilligster en coördinator van de bezoekgroep. 'Mensen kunnen nu digitaal doneren, maar dan komt er toch minder binnen. Daarom ontstond voor ons de vraag of we deze actie nog wel zouden kunnen betalen. We wilden de actie voor de feestdagen toch echt graag voortzetten.'

Eenzaamheid

De bezoekgroep van de Dominicanenkerk bestaat uit achttien personen. Elgersma: 'Zij krijgen meestal van de voorganger te horen wie er bezoek wil ontvangen. Als coördinator zoek ik er dan iemand bij. Meestal komen we eens per zes weken bij mensen thuis. Het kan zijn dat we gewoon een gezellig praatje maken, maar er komen ook wel geloofsvragen aan bod of situaties waarmee mensen zitten. Ook zijn er bijvoorbeeld mensen die er wel eens op uit willen. Dan regelen we het contact met de stichting 'Vier het leven'. Zo proberen we te bemiddelen dat mensen uit de eenzaamheid komen. De leden van de bezoekgroep treffen natuurlijk ook mensen waarmee het even heel slecht gaat: dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis bijvoorbeeld. In zulke gevallen kunnen we besluiten ze vaker te bezoeken. Jaarlijks worden op deze manier zo'n honderd mensen bezocht.'

Dankbaar

Meestal zijn er 35 vrijwilligers die aan het eind van het jaar de cadeautjes rondbrengen. 'Afhankelijk van de geldende maatregelen worden de presentjes aan de deur afgegeven, maar soms worden de vrijwilligers ook binnen uitgenodigd', is de ervaring van Elgersma. 'We willen de senioren aandacht geven en laten zien dat we aan ze denken. Soms ontstaat er een gesprek en vertellen ze dat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn of ziek. Dan vragen we of we actie moeten ondernemen. Of ze bezoek willen ontvangen vanuit de bezoekgroep of dat ze er prijs op stellen dat we de voorganger op de hoogte stellen van hun situatie. De voorgangers leggen ook huisbezoeken af maar hebben het in de regel druk en kunnen niet naar iedereen toe. Zij hebben de bezoekgroep dus ook echt nodig. Het gaat ons om zorg voor elkaar en verbondenheid. Het is heel mooi en dankbaar werk.'

Engeltjes

'Iemand attendeerde me erop dat we voor onze jaarlijkse kerstactie wellicht financiële steun zouden kunnen krijgen', vervolgt Elgersma die een donatie kreeg van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Zodoende kunnen de senioren weer rekenen op een presentje. 'Dit jaar heeft een mevrouw zich gemeld die heel erg houdt van haken. Zij maakt engeltjes en vroeg zich af of die wat zouden zijn voor de kerkwinkel. Een van de voorgangers stelde voor ze te gebruiken voor de kerstattentie. Met een commissie van drie dames gaan we dat nu regelen en in groepjes de attenties inpakken. Vorig jaar hadden we een amaryllis in een pot; dit jaar worden het 120 kerstengeltjes met een mooie kaart', besluit Elgersma.

Om de presentjes voor de senioren mogelijk te maken, kreeg Inge Elgersma-van Beek een donatie van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Ze diende daarvoor een officiële aanvraag in. Het fonds onderneemt zelf geen initiatieven, maar ondersteunt uiteenlopende initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, buurtbewoners, particulieren, goede doelen en organisaties. Belangrijk is dat het gaat om een initiatief of activiteit die bijdraagt aan het welzijn, plezier, geluk of gezondheid van Zwolse senioren, inwoners van 55 jaar en ouder.

Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.