ZWOLLE - De Zwolse Zomerkermis gaat dit jaar toch door. Samen met de exploitanten heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht voor een alternatieve locatie voor de zomerkermis. Van maandag 10 tot en met maandag 17 augustus komt er een aangepaste kermis in Park de Wezenlanden.


Net als in veel andere steden was ook in Zwolle de grote vraag of de Zomerkermis wel of niet door kon gaan. Er is nauw overleg geweest tussen de gemeente en de kermisexploitanten. Het doel van het gesprek was om de Zwolse Zomerkermis toch mogelijk te maken. De Zomerkermis is erg populair bij veel inwoners en hoort bij een vitale veerkrachtige stad als Zwolle. Het is een evenement waar veel mensen, zeker in deze coronatijd, behoefte aan hebben. De kermis brengt immer plezier, ontspanning en afleiding. Van belang is daarnaast ook dat de kermisexploitanten hun onderneming draaiende kunnen houden.

De gemeente Zwolle heeft daarom samen met de kermisexploitanten gekeken welke locatie in Zwolle geschikt is voor de kermis. Gezien de coronamaatregelen is de binnenstad dit jaar ongeschikt gebleken als locatie. De terrassen zijn immers flink uitgebreid en er is extra ruimte gemaakt voor looproutes voor het winkelend publiek. Uiteindelijk blijkt Park de Wezenlanden een geschikt alternatief.

Meer ruimte

Er kan dus kermis worden gevierd in Zwolle, maar wel in aangepaste vorm. Het kunnen naleven van de maatregel ‘houd anderhalve meter afstand’ staat hierbij voorop. De exploitanten hebben daarom een opzet gemaakt waarbij zowel in de attracties als daarbuiten voldoende afstand mogelijk is. Dat betekent dat er rondom de attracties veel ruimte is, zodat ook op de looproutes en in de wachtrijen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Er wordt toezicht gehouden op naleving van de maatregelen. Naast de coronamaatregelen heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met de organisatie om te voorkomen dat omwonenden van Park de Wezenlanden teveel overlast ervaren.

De Zwolse zomerkermis is dagelijks van 13.00 uur tot 23.00 uur geopend en duurt maximaal acht dagen (één weekend in plaats van normaal twee weekenden). In het park is ruimte voor een kleine veertig attracties, dat is bijna evenveel als anders in de binnenstad. Het kermisterrein wordt omheind, zodat het kermisteam het terrein kan afsluiten wanneer het te druk wordt.

Anders dan anders

Het is een kermis die anders zal zijn dan andere jaren. Hoeveel mensen er precies het terrein op kunnen is moeilijk te zeggen. Dit is maatwerk en afhankelijk van het aantal jongeren tot en met achttien jaar dat er is, want zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Op momenten dat er meer jongeren zijn kunnen er meer mensen op het terrein worden toegelaten dan bij volwassenen.

Het Parkpaviljoen is tijdens de kermis gewoon bereikbaar en geopend.