ZWOLLE - Sjoerd Feenstra is benoemd als de allereerste stadsbouwmeester van Zwolle. Met deze nieuwe functie streven de partijen in de stad en de gemeente ernaar om de unieke kwaliteiten van Zwolle te versterken, de samenhang te bevorderen en innovatieve oplossingen te stimuleren voor onder meer het bouwen van woningen. Deze zomer begint de nieuwe stadsbouwmeester en zal zijn kennismaking met ondernemers, organisaties en inwoners van Zwolle starten.

Sleutelrol in waardevolle en duurzame ontwikkeling

De benoeming van de stadsbouwmeester is het resultaat van een zorgvuldig proces dat in 2020 werd gestart, nadat de gemeenteraad het college van B&W opriep om de rol van de stadsbouwmeester te onderzoeken en de ruimtelijke kwaliteit van Zwolle te waarborgen. Wethouder Gerdien Rots benadrukt het belang van deze benoeming: "Met de komst van de stadsbouwmeester zetten we een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Zwolle zich waardevol en duurzaam blijft ontwikkelen. Als inspirerende verbinder vervult de stadsbouwmeester een sleutelrol in het versterken van het krachtige DNA en de unieke identiteit van Zwolle bij gebiedsontwikkelingen. En stimuleert met vernieuwende oplossingen de voortgang van onder meer de woningbouw met oog voor de Zwolse kwaliteiten."

Verbinder en inspirator

Als stadsbouwmeester zal Sjoerd Feenstra verschillende taken vervullen. Hij zal de verbinding leggen tussen beleidsambities en concrete gebiedsprojecten, en actief nieuwe ideeën aandragen om voortgang en kwaliteit te stimuleren binnen lopende trajecten. Daarnaast zal hij nauw samenwerken met partijen uit de stad en diverse gemeentelijke afdelingen aan stadsbrede uitdagingen. Als bron van inspiratie en advies zal hij een belangrijke rol spelen voor de stad, betrokken partijen en de gemeenteraad. Tevens zal hij een enthousiaste ambassadeur van Zwolle zijn op verschillende plekken in Nederland.

Zwolse eigenheid als unieke kracht

De rol van stadsbouwmeester voor Zwolle is van groot belang gebleken tijdens het onderzoeksproces, zowel binnen als buiten de gemeente. Twee duidelijke thema's kwamen naar voren. Ten eerste is er een flinke uitdaging als het gaat om "ruimte". Zwolle heeft een grote vraag naar woningen, maar er is ook behoefte aan meer groen, werkgelegenheid, duurzame energie, mobiliteitsoplossingen en ruimte voor water. Dit vereist slimme oplossingen en weloverwogen keuzes. Daarnaast is het van belang om de eigenheid van de stad te behouden tijdens de geleidelijke veranderingen die Zwolle doormaakt. Het benutten van de kracht van de eigenheid van Zwolle en het vergroten van de aantrekkelijkheid zijn daarbij belangrijk. Sjoerd Feenstra: “Het is een eer om een bijdrage te leveren aan de koers van deze mooie stad. Het is mijn ambitie een stadsbouwmeester te zijn van en voor de Zwollenaar. En een brug te slaan tussen de samenleving en de talrijke opgaven waar de stad zich voor gesteld ziet, want deze hebben impact op heel Zwolle: van speeltuin tot spoorzone.”