ZWOLLE - Het Zwolse water en de omgeving hieromheen is in de afgelopen jaren een van de plekken geworden in de stad waar mensen elkaar ontmoeten om het water te beleven en samen te recreëren. Bijvoorbeeld door te varen door de grachten en te zwemmen en te verblijven bij en langs het water. Om in de toekomst meer balans te brengen in het gebruik van het water en de invloed hierop op de omgeving en de natuur, start Zwolle binnenkort met een brede visie op waterbeleving. Ook worden er een aantal maatregelen genomen voor de korte en middellange termijn.


Nieuwe richtlijnen voor de korte en middellange termijn

In het voorjaar wordt een herziende Algemene plaatselijke verordening (APV) aangeboden aan de gemeenteraad waarin ook aandacht wordt besteed aan het watergebruik in de stad. Zo is er in deze APV een snelheidsbeperking opgenomen voor bootjes in de stadsgrachten en kan er sneller opgetreden worden wanneer er gezwommen wordt op plaatsen waar dit gevaarlijk of niet wenselijk is.

Daarnaast wordt er voor de middellange termijn gewerkt aan een vergunningsplicht voor bootverhuurbedrijven. Hiervoor zal een overgangstermijn zijn van twee jaar. De verhuurders worden hierover geïnformeerd.

Genieten in balans
Met de toekomstige visie is de verwachting dat de ruimtelijke kwaliteit rond het water verbeterd wordt, zodat hier in de toekomst ook volop van genoten kan worden. Door zowel bezoekers, omwonenden als de natuur.

Naast het gebruik van het water worden er ook andere belangrijk opgaven meegenomen in de visie. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Daarbij ligt de focus in deze visie vooral op het centrumgebied en de hoofdwaterstructuur (verbindingen richting Zwarte water, de Kolken en de (Nieuwe) Vecht en de IJssel).

Voor het maken van deze visie worden er diverse partijen en bewoners in stad betrokken. Bijvoorbeeld de Milieuraad, de verhuurbedrijven, ZwolleFonds, het Waterschap en de Provincie.