ZWOLLE - Nu het weer lekker zwemweer is worden waterplassen vaker opgezocht voor een frisse duik. Van april tot oktober controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta elke veertien dagen de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen. Op dit moment is de kwaliteit van het water op orde, zo blijkt uit de onderzoeken van het waterschap.


Negatief Zwemadvies Milligerplas en Agnietenplas

Door enkele overschrijdingen van de norm in de afgelopen jaren geldt voor dit jaar een negatief zwemadvies voor de Milligerplas en de Agnietenplas. Het negatieve zwemadvies voor de Milligerplas en de Agnietenplas volgt uit de richtlijnen van de Europese Unie voor zwemwater. Hiervoor worden ieder jaar na afloop van het zwemseizoen de zwemwaterkwaliteit van de zwemlocaties beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt de gemiddelde zwemwaterkwaliteit (gerekend over de voorgaande vier jaar) bepaald. De slechte beoordeling is het gevolg van incidentele overschrijdingen van de normen in voorgaande jaren. Omdat in die jaren een aantal keren een verhoogde hoeveelheid E-coli en andere bacteriën in het water is gemeten, is het zwemwater nu als slecht aangemerkt.

Het betekent niet dat de waterkwaliteit in de plas voortdurend slecht (geweest) is, maar het zegt iets over de kans op een slechte waterkwaliteit en het krijgen van huid-, maag- of darmklachten na het zwemmen in de plas. Daarom heeft de provincie Overijssel waarschuwingsborden geplaatst.

Verbetering waterkwaliteit

De gemeente Zwolle neemt verschillende maatregelen om de waterkwaliteit ook voor de lange termijn te verbeteren, zodat inwoners kunnen blijven genieten van de recreatieplassen.

Recente metingen

Het waterschap meet gedurende het zwemseizoen elke twee weken de waterkwaliteit. Uit de eerste metingen van het waterschap in het zwemseizoen 2022 blijkt dat de kwaliteit van het water in de drie Zwolse plassen op dit moment voldoet aan de normen voor zwemwater.

De laatste metingen van de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen in ons land zijn te vinden op www.zwemwater.nl onder het kopje meetgegevens en via de Zwemwaterapp.

Eigen risico

Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemlocaties, omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt. In Zwolle zijn er drie officiële zwemplassen: de Agnietenplas, Milligerplas en de Wijthmenerplas. Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.