ZWOLLE - Op Oosterenk komt een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat specifiek om 350 opvangplekken in twee kantoorgebouwen (Ruysdael en Kantoorvilla). Dat heeft het college van B en W besloten. De eerste vluchtelingen worden begin april verwacht.


Met deze derde opvanglocatie levert Zwolle een wezenlijke bijdrage aan de regionale opdracht voor het snel realiseren van opvangplekken in onze regio. Op dit moment zijn er circa 100 plekken in gebruik in het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg in Berkum en in een deel van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat. Daarnaast verblijven er nog tientallen Oekraïeners bij gastgezinnen en/of bekenden in Zwolle.

Met de opvang in de kantoorgebouwen aan de Dokter van Deenweg op Oosterenk komt het aantal opvangplekken in Zwolle in totaal op 450. De twee kantoorgebouwen worden in eerste instantie voor een periode van een half jaar in gebruik genomen met een mogelijkheid voor verlenging.

Burgemeester Peter Snijders: “Ik ben blij dat we met dit besluit een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze regio. Er is veel werk verzet om dit mogelijk te maken en de ontheemde Oekraïners een goed verblijf te bieden. De komende weken zullen in het teken staan van het organiseren van goede voorzieningen in de omgeving van de opvanglocaties, zoals onderwijs op Oosterenk.”

Contact met omwonenden

Natuurlijk vraagt de komst van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen ook om zorgvuldige communicatie met omwonenden, bedrijven en instellingen. Daarom zijn zij of worden zij per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst waar zij terecht kunnen met vragen of opmerkingen.

Voor de opvang op Oosterenk wordt ook een begeleidingscommissie ingesteld, waarin afvaardigingen van bewoners en ondernemers uit de omgeving zitting hebben.

Vervolg

De kantoorgebouwen worden op dit moment gereedgemaakt voor gebruik en de eerste vluchtelingen worden begin april verwacht. Voor eventuele extra opvangplekken op de langere termijn worden in overleg met de Veiligheidsregio scenario’s uitgewerkt. Op dit moment wordt onderzocht of 320 extra opvangplekken kunnen worden gerealiseerd (80 woonunits) op een nader te bepalen locatie. In Zwolle lijkt het gebied Oosterenk hiervoor op dit moment de meest kansrijke locatie.