ZWOLLE - De woningmarkt in Nederland staat onder hoogspanning: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staat enorm onder druk. Ook in Zwolle. De problematiek op de woningmarkt wordt nu ook concreet zichtbaar in de nieuwbouwplannen in Breezicht-Noord in Stadshagen. Door de enorme stijgende prijzen van huizen blijkt dat het onmogelijk is om eengezinswoningen in de lagere prijsklassen betaalbaar te bouwen en te verkopen. Het college van B&W gaat daarom op zoek naar manieren om toch te voorzien in de grote vraag naar betaalbare woningen in deze nieuwe wijk van Zwolle. Tegelijkertijd werkt het college samen met partners aan lokale mogelijkheden om wonen in Zwolle voor iedere portemonnee en verschillende woonwensen bereikbaar te houden. Maar dat kan Zwolle niet alleen, om de woningmarkt meer in balans te brengen zijn maatregelen van de landelijke overheid noodzakelijk.

Breezicht-Noord: andere verdeling in prijsklassen nodig om wijk te realiseren

In totaal worden er in Breezicht-Noord ongeveer 525 nieuwe woningen gebouwd, in verschillende prijsklassen. De gemeente vindt het belangrijk dat woningen in Zwolle bereikbaar zijn voor mensen met een grote en een kleine portemonnee. Daarom is afgesproken dat er bij het bouwen van nieuwe wijken een verdeling is tussen de prijzen van de huizen: 30% van de woningen wordt gebouwd in de lagere prijsklasse , 40 procent in de middendure prijsklasse en 30% zijn duurdere woningen(zie onderstaande tabel*). Door de ontwikkelingen in de woningmarkt blijkt deze 30/40/30- verdeling voor Breezicht-Noord niet langer haalbaar om de nieuwe woonwijk te bouwen. Om de wijk te kunnen bouwen, is een aanpassing van die verdeling nodig. Om juist betaalbare woningen aan te kunnen blijven bieden, stelt het college voor om het aantal huizen die in de categorie ‘middenduur’ vallen te verschuiven naar de categorie ‘duur’. Daardoor hoeft er een kleiner gedeelte van de goedkope woningen op te schuiven naar de prijsklasse ‘middenduur’. Het aantal nieuwe sociale huurwoningen in Breezicht-Noord blijft hierdoor ook gelijk.

Oorzaken ongekende waardestijging huizen

Er zijn verschillende oorzaken voor de stijging van de waarde van de woningen in Breezicht-Noord. Op verschillende oorzaken heeft de gemeente helaas niet of nauwelijks invloed. Bijvoorbeeld de grote landelijke vraag naar woningen op dit moment, maar ook de lage hypotheekrente, ruime leenmogelijkheden en belastingvoordelen voor huizenkopers. Hiervoor zijn maatregelen van de landelijke overheid noodzakelijk. Versterkende factoren voor de prijsstijgingen in Breezicht-Noord zijn de mooie (landelijke) ligging en het gewilde soort huizen dat er wordt gebouwd: vooral (ruime) eengezinswoningen met voor- en achtertuinen. Daar komen nog de toenemende bouwkosten bij. Dit maakt dat de middeldure en dure woningen inmiddels fors meer waard zijn dan de prijsklassen, zoals die in Zwolle met de gemeenteraad en partijen in de woningmarkt eerder zijn afgesproken.

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden

Het is niet eenvoudig om de woningbouwproblematiek het hoofd te bieden. Het is complexe materie, lokale oplossingen zijn er beperkt en er zijn veel factoren van invloed op de woningmarkt. Zo kan er bijvoorbeeld niet zomaar een ander type woning gebouwd worden in Breezicht-Noord. Dit zou namelijk ongeveer een jaar vertraging opleveren, terwijl er veel Zwollenaren opzoek zijn naar een woning. Andere soort woningen zouden bovendien minder goed aansluiten bij de woonwensen en -behoeften van inwoners op deze plek, want de vraag naar ruime eengezinswoningen blijft. De gemeente onderzoekt nu of het aantal goedkope en middeldure woningen, dat nu niet in Breezicht-Noord wordt gebouwd, wel mogelijk is om te bouwen in de andere nieuwe wijken in Stadshagen, zoals de Tippe. Om zo te zorgen dat het aanbod in de totale wijk in lijn is met de eerder gemaakte afspraken. Ook wordt met corporaties en ontwikkelpartners gezocht naar experimentele en innovatieve mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing in deze situatie.

Zwolle werkt hard aan betaalbaar wonen

De gemeente Zwolle blijft zich inzetten om betaalbaar wonen in heel Zwolle mogelijk te blijven maken. Op dit moment onderzoekt het college aanvullende mogelijkheden en kansen in wetgeving en beleid, grondbeleid en experimenten en innovatie. Hiermee wil het college dat wonen in Zwolle, ook in de toekomst, voor iedereen bereikbaar blijft.