ZWOLLE - Vanaf maandag 20 juli voert aannemer Van Gelder werkzaamheden uit op de IJsselallee. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Nieuwe Veerallee en de Burgemeester van Walsumlaan. De rijstrook voor rechtsafslaand verkeer richting de Campus wordt hier verlengd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 20 augustus en veroorzaken hinder voor het verkeer.


Uit verkeersonderzoeken is gebleken dat het verkeer richting de Campus de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Gevolg hiervan is nu dat de rijstrook voor rechtsaf slaand verkeer, komend vanaf de A28, te kort is en er extra vertraging ontstaat. Door de strook te verlengen verbetert de verkeersdoorstroming. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden in de schoolvakantieperiode uit.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bosplantsoen, het aanbrengen van een stalen damwand en het verlengen van de rijstrook voor afslaand verkeer naar de campus.

Tijdens de werkzaamheden zijn er tussen de kruising Nieuwe Veerallee en Burgemeester van Walsumlaan twee rijstroken beschikbaar op de IJsselallee. Het gaat hierbij om de rijrichting naar Marslanden – Wijhe – N35 Almelo. De tegenovergestelde rijrichting blijft normaal toegankelijk. De adviesroute voor verkeer richting Marslanden – Wijhe – N35 Almelo gaat via de Ceintuurbaan.