ZWOLLE - De openbare ruimte met terras achter Brasserie ‘Het Vliegerhuys’ in het Broerenkwartier wordt aangepakt. Dit ‘Vliegerplein’ aan de Weeshuispassage is nu vooral een besloten tuin. Door de sloop- en bouwwerkzaamheden op deze plek ontstaat een nieuw en groter plein. De gemeenteraad besluit of de herinrichting van dit plein doorgaat.

Mooie verblijfsplek

Door de sloop van een aantal panden rondom het ‘Vliegerplein’ ontstaat meer ruimte, die ingericht moet worden. De bestaande boom blijft behouden in het ontwerp. ‘De herinrichting biedt ons de kans om van het ‘Vliegerplein’ een echt plein te maken en zo een mooie verblijfsplek toe te voegen aan onze binnenstad’, vindt wethouder René de Heer. Dat gebeurde eerder al met het Weversgildeplein, waar nieuwe bestrating en meer groen is aangebracht.

Planning
Na akkoord van de gemeenteraad en nadat de panden aan de Spiegelstraat zijn gesloopt, zal het werk aan het ‘Vliegerplein’ aanvangen. Het streven is dat de werkzaamheden gereed zullen zijn ten tijde van de opening van een nieuwe winkel op de hoek Vliegerplein/Weeshuispassage.

Ontwikkelingen Broerenkwartier
De herinrichting is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Broerenkwartier waarin de raad in 2017 mee instemde. In 2018 is de kap van de Weeshuispassage er al afgehaald. En in 2019 is het Weversgildeplein vernieuwd.

Inmiddels zijn in het zuidelijke deel (waar het ‘Vliegerplein’ onderdeel van is) de werkzaamheden ook gestart. De panden worden getransformeerd naar winkels en woningen en krijgen daarbij een uitstraling die bij de historische binnenstad van Zwolle past. Deze plannen voor de Weeshuispassage Zuid en het ‘Vliegerplein’ zijn tot stand gekomen in overleg met de initiatiefnemers en direct betrokkenen. Het hele gebied wordt i.o. met pandeigenaren aangepast. Zichtlijnen en looproutes worden daarbij verbeterd.