ZWOLLE - De gevraagde gedoogbeschikking en horecaexpoitatievergunning voor het vestigen van een coffeeshop in de Rodeleeuwsteeg worden verleend. Dat is de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag. De vergunning gaat per 16 november aanstaande in.


De aanvraag voldoet aan de kaders zoals die in het coffeeshopbeleid zijn vastgesteld en aan de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook is er een onderzoek naar de integriteit van de aanvrager gedaan in het kader van Bibob.

Tegen de aanvraag zijn twee zienswijzen ingediend. De bezwaren richten zich op parkeren- en verkeersoverlast, vrees voor overlast van klanten van de coffeeshop en de planogische bestemming. Deze zienswijzen geven na de beoordeling er van geen gronden om de gevraagde vergunning te weigeren. Volgens het drugsbeleid is er geen aanleiding om er van uit te gaan dat de coffeeshop meer hinder op gaat leveren dan een gemiddeld horecabedrijf.

Begeleidingscommissie
Er is een begeleidingscommissie samengesteld die erop toe ziet dat de voorschriften in de vergunning en de huisregels worden nageleefd. Als het nodig is maakt de begeleidingscommissie aanvullende afspraken om eventuele overlast tegen te gaan en de omgeving van de coffeeshop prettig te houden. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de eigenaar van de coffeeshop, wijkagent en de gemeente Zwolle.

De omwonenden en de indieners van de zienswijzen zijn per brief geïnformeerd.