ZWOLLE - Eind juni start een interne verbouwing van de Herberg, de Zwolse centrale opvangplek voor dak- en thuislozen aan de Nijverheidstraat. Na de verbouwing slapen de meeste Herberggasten niet langer op zalen, maar krijgen ze een slaapplek op een eenpersoonskamer en 24 uurs opvang. Het ministerie van VWS heeft hiervoor €1 miljoen subsidie verleend.


Eenpersoonskamers

Door het inrichten van eenpersoonskamers krijgen de gasten meer comfort in de opvang. Wethouder Dorrit de Jong: “Voor mensen die dakloos zijn, is rust en veiligheid heel belangrijk. Een eigen plek in de centrale opvang kan die bieden.”

Uit ervaringen elders in het land blijkt dat de duur van het verblijf in de opvang afneemt door de komst van eenpersoonskamers. De rust en stabiliteit die de kamers bieden, lijken een positieve invloed te hebben op het werken aan zelfstandigheid. Ook het aantal incidenten in de opvang neemt naar verwachting af.

Na de verbouwing van de Herberg zijn er 35 eenpersoonskamers. Verder worden er 3 tweepersoons slaapkamers gerealiseerd en blijven er 4 slaapzalen waar 4 á 5 mensen kunnen overnachten. Deze meer persoonskamers zijn bedoeld voor mensen die geen recht hebben op opvang (in onze regio). Deze mensen laten we niet op straat slapen, maar vangen we op totdat er een goede overdracht is gedaan naar een alternatieve verblijfplaats of naar een andere regio. Ook geven de meer persoonskamers in de winter iets meer ruimte om mensen op te vangen als dat nodig is.
Gemiddeld verblijven er nu per nacht ongeveer 40 mensen in de Herberg.

Tijdens de verbouwing verblijven de Herberggasten in de tijdelijke units die in de coronatijd op het terrein zijn geplaatst.

24 uurs opvang

Het belangrijkste doel van de opvang van dak- en thuislozen is dat de mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen. Hier past 24 uurs opvang en activatie bij. Mensen zullen daarom niet de hele dag op hun kamer verblijven. Zwolle Actief en de samenwerkingspartners helpen de mensen bij een daginvulling. De meeste mensen zullen dus, net als nu, de Herberg ‘s ochtends verlaten en ‘s avonds weer terugkeren. De nieuwe situatie biedt echter meer maatwerkmogelijkheden passend bij de persoonlijke situatie van mensen.

Verbetering kwaliteit opvang

Tot op heden wordt in de Herberg in slaapzalen onderdak geboden aan mensen die dakloos geraakt zijn. Op basis van landelijke adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van maatschappelijk opvang. De interne verbouwing van de Herberg is onderdeel van een breder verandertraject van de opvang voor dak- en thuisloze mensen. Dit traject loopt tot 2032.

Regiofunctie

Sinds 2009 wordt er nachtopvang geboden door stichting de Herberg in de regio IJssel-Vecht. Stichting De Herberg is onderdeel van RIBW Overijssel. De gemeenten in de regio IJssel-Vecht zijn opdrachtgever voor het RIBW Overijssel. Woningcorporatie SWZ is de eigenaar van het pand.

Planning

De verwachting is dat de verbouwing in december wordt afgerond.