ZWOLLE - Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn banen (deels) verdwenen en hebben ondernemers het zwaar. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Dit maakt het mogelijk moeilijk om noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, te betalen. De nieuwe overheidsregeling TONK biedt tijdelijke ondersteuning voor huishoudens in financiële nood.


Wat is de TONK?

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is er voor mensen die moeite hebben om hun woonkosten op tijd te betalen. Dit zijn zaken als huur en hypotheek, maar ook de lasten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen.

Gemeente Zwolle is druk bezig om de uitvoering van deze Rijksregeling vorm te geven zodat huishoudens de TONK-uitkering zo snel mogelijk kunnen aanvragen.

Wat weten we tot nu toe over de TONK?
De exacte voorwaarden voor de regeling zijn nog niet bekend, maar dit kunnen we er alvast over vertellen:

  • De TONK is een tijdelijke uitkering van maximaal zes maanden.
  • U kunt de TONK waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 aanvragen. De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
  • U moet kunnen aantonen dat u een bepaalde inkomensdaling heeft en dat dit komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende naar verwachting niet stijgen.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
  • De TONK is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere bijstand en bedoeld als laatste mogelijkheid. Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen.

Wat weten nog niet over de TONK:

  • De hoogte van deze tijdelijke uitkering.
  • De exacte randvoorwaarden en regels om in aanmerking te komen voor de TONK.
  • Hoe u de regeling kunt aanvragen.

Zodra meer bekend is over de TONK-regeling plaatst men de informatie op Zwolle.nl.