BERKUM - Particuliere woningbezitters die hun koopwoning in Berkum willen verduurzamen of hierover advies willen, kunnen hiervoor vanaf november 2022 een subsidie aanvragen. Er is voor deze subsidieregeling 3 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk.

4 miljoen voor proeftuin Berkum

In november 2020 ontving de gemeente een subsidie van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma stelt geld beschikbaar om Nederlandse wijken te helpen in 2028 van het aardgas af te gaan. Het Zwolse Berkum werd door het Rijk gezien als kansrijke wijk. Een wijk waar al veel en goed wordt samengewerkt en waar ook andere wijken in Nederland én Zwolle van kunnen leren. Berkum is daarom aangewezen als proeftuin en heeft in totaal 4 miljoen subsidie gekregen. Drie miljoen daarvan wordt nu ingezet voor de verduurzaming van koopwoningen in Berkum.

Berkum Energieneutraal

In het project Berkum Energieneutraal (BEN) werken inwoners (vanuit Stichting Duurzaam Berkum), woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en andere partners samen. Stichting Duurzaam Berkum voert regie over het verduurzamen van de wijk. De gemeente ondersteunt dit traject.

Veel mooie resultaten

Sinds de start van het project is al veel bereikt; honderden wijkbewoners hebben op de een of andere manier al stappen gezet met ondersteuning vanuit BEN. Er is een consortium lokale familiebedrijven dat Berkumers voorrang geeft bij het opmeten van de woning en offerteverstrekking voor duurzame maatregelen. En vanaf eind dit jaar wordt er een BEN-projectruimte in het wijkcentrum opengesteld. In 2023 wordt samen met de wijk een alternatief voor aardgas gekozen.

Wethouder Arjan Spaans (Energietransitie)

“Ik ben blij dat we Berkumers met een koopwoning extra kunnen ondersteunen. Als jouw wijk een proeftuin is, vraagt dat nogal wat. En over een langere periode. Ik ben ervan overtuigd dat we juist ook in deze bijzondere tijden op dezelfde prettige manier kunnen blijven samenwerken én de wijkbewoners in Berkum een extra steuntje in de rug kunnen geven.”

Subsidieregeling van 3 miljoen

De afgelopen periode heeft Stichting Duurzaam Berkum samen met de klankbordgroep BEN en de gemeente gewerkt aan een subsidieregeling om de 3 miljoen euro voor verduurzaming van koopwoningen in Berkum slim in te zetten. De gemeente voert deze regeling vanaf november 2022 uit.

Meer informatie

Vanaf november kunnen particuliere woningeigenaren met een koopwoning in Berkum subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun huis. Meer informatie over de regeling en hoe deze is aan te vragen bij de gemeente is straks te vinden op www.berkumenergieneutraal.nl. Wijkbewoners kunnen met terugwerkende kracht vanaf 11 november 2020 de subsidie aanvragen.