ZWOLLE - Gemeente Zwolle werkt met de proeftuin ‘Samenspel in de wijk’ aan een betere ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Uiteindelijk doel is het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen in Zwolle. Om dit te bereiken willen we kinderen zoveel als mogelijk ondersteunen in hun eigen omgeving: thuis, op school of in de wijk. Wethouder Michiel van Willigen trapte gisteren de proeftuin af tijdens twee druk bezochte startbijeenkomsten met samenwerkingspartners. Met veel energie en betrokkenheid dachten de aanwezigen mee over uitdagingen, kansen en oplossingen.

Gezamenlijke inspanning


Wethouder Michiel van Willigen: “Kansengelijkheid is een fundamentele waarde van onze stad. Dat begint bij de jeugd. Een goede start voor kinderen vraagt een gezamenlijke inspanning. Hierbij is het belangrijk om de directe omgeving van een kind te betrekken en samen zo gewoon mogelijke oplossingen te vinden. Laten we elkaar opzoeken en als één team samenwerken, we hebben hetzelfde doel”.

Gewone oplossingen in eigen omgeving


Ieder kind komt in zijn leven hobbels tegen. Opvoeden en opgroeien gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Dat hoort erbij en is zelfs een belangrijk element om volwassen te worden. Maar soms is extra ondersteuning nodig om een kind en zijn omgeving te versterken. Hiervoor is een nieuw samenspel in de wijk nodig tussen iedereen die betrokken is bij de zorg voor kinderen en jongeren. Tijdens de startbijeenkomst spraken veel verschillende partners uit de stad over de manier waarop we dit kunnen vormgeven.