ZWOLLE - Het aanbod van sport en bewegen moet meer aansluiten op de wensen van verschillende doelgroepen. In elke wijk en stadsdeel zullen sport- en parkcoaches op zoek gaan naar de beste manier om inwoners van Zwolle te prikkelen om meer te bewegen en een actieve leefstijl te ontwikkelen. Dit moet leiden tot méér maatschappelijk rendement van sport voor gezondheid, welzijn, preventie, talentontwikkeling en participatie. Sportwethouder Michiel van Willigen: “In dit sportakkoord dragen we bij aan de brede, maatschappelijke waarde van sport. We werken samen aan een vitale en veerkrachtige samenleving in Hartstad Zwolle.”


Dit staat in het Zwolse Sportakkoord II, dat is samengesteld door clubs, verenigingen, vrijwilligers, sportondernemers, SportService Zwolle en de gemeente Zwolle. Hiermee geeft de Zwolse sportsector lokaal uitvoering aan het landelijke Sportakkoord, opgesteld door oa het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Voor de komende vier jaar ontvangen de deelnemers aan het Zwolse akkoord totaal 320.000 euro van het Rijk, waarbij SportService Zwolle verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Calisthenicspark

Het nieuwe sportakkoord bouwt voort op het eerdere Sportakkoord I, waarmee het Rijk een kentering wilde bewerkstelligen in deelname en rendement van sport en bewegen. Om dit te bereiken, moest het sportaanbod beter aansluiten op de tijdsgeest. De eisen voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid zijn veranderd, en bepaalde groepen, waaronder jongeren, ouderen en mensen met een beperking, herkennen zich vaak onvoldoende in het bestaande aanbod. In Zwolle heeft het eerste sportakkoord onder andere geleid tot de totstandkoming van een Calisthenicspark, een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon voor sportverenigingen en een grotere maatschappelijke rol voor Sportpark Jo van Marle.

Urban sports

Voortbouwend op deze succesvolle initiatieven, hebben de deelnemende partijen van het nieuwe Zwolse Sportakkoord concrete plannen. Enkele van deze initiatieven zijn onder andere het stimuleren van sport, bewegen en een actieve leefstijl op scholen; het activeren van senioren; het aanbieden van aangepaste sporten en vernieuwende activiteiten voor verschillende doelgroepen door sportcoaches; het vergroten van het aanbod van 'urban sports' zoals BMX, skateboarden en freerunning; het uitvoeren van onderzoek per wijk om te achterhalen waarom mensen niet sporten of bewegen, en op basis daarvan advies geven voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast omvatten de plannen actieplannen voor de sociale veiligheid van sporters, het oprichten van een platform voor kennisuitwisseling en expertise, en het bevorderen van de doorstroming van talent en het inzetten van topsporters als ambassadeurs.