ZWOLLE - Met een bijdrage van 71,7 miljoen euro van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening kan Zwolle verder werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone en de ontsluiting van het stadshart. Dat hebben de ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening) vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. In deze bijdrage zit ook een deel voor de ontwikkeling van mobiliteitshubs rondom de stadsring en andere bereikbaarheidsingrepen in de stad. Wethouder Gerdien Rots (Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit): “Het Rijk heeft de Spoorzone erkend als grootschalige woningbouwlocatie in Nederland. Daarbij is Zwolle erkend als een belangrijk knooppunt voor het land en voor de gehele regio. Met deze investeringen van het Rijk kunnen we er samen met provincie, NS en diverse regiopartners voor zorgen dat de groeiende stad Zwolle een knooppunt blijft en geen knelpunt wordt.”


Woningbouw en ontsluiting gaan hand in hand

De Spoorzone is een ontwikkelgebied voor wonen (4000 woningen) en ook voor regionale mobiliteit is het een cruciale plek in Zwolle. Wethouder Dorrit de Jong (wonen): “Een woningbouwversnelling staat of valt met een goede bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers. Zwolle wil, net als het Rijk, heel graag zo snel mogelijk betaalbare woningen bouwen. Met deze bijdrage kunnen we zorgen voor fijne woonwijken met voldoende groen die goed bereikbaar zijn.”

Station als knooppunt van diverse vervoersstromen

Het Rijk bevestigt het belang van een goede benutting van het station en de verbindingen met andere vervoersvormen. Wethouder Rots: ”We werken in het gebied o.a. nauw samen met de NS. Met deze bijdrage kunnen we het station echt af maken en zorgen voor een goede ontsluiting voor fiets en andere vormen van OV aan de zuidkant. De bereikbaarheid voor alle inwoners en bezoekers wordt zo beter”.
De bijdragen van het Rijk zijn onder meer bedoeld voor: afronding stationsvernieuwing en de station-entrees, P&R voorzieningen, fietsenstalling zuidzijde station, de verbinding zuidzijde station richting Windesheim en de aanleg van een fietstunnel/voetgangersbrug IJsselallee. Ook wil de gemeente openbare ruimte vrijspelen voor ruimtelijke kwaliteit, denk aan voldoende groen en klimaatbestendige maatregelen.

Mobiliteitshubs als sleutel voor doorstroming in regionaal netwerk

Zwolle is als knooppunt van belang voor de verkeersdoorstroming in de regio. Op de binnenkomende routes heeft Zwolle rondom het stadshart ook woningbouw gepland: denk o.a. aan Zwartewaterallee, Nieuwe Veemarkt, Oosterenk, Harculo en Spoorzone. Om zowel het woon-werkverkeer te stroomlijnen als te verduurzamen, is de ontwikkeling van mobiliteitshubs belangrijk. Met deze investeringen van het Rijk is dat mogelijk. Verder zijn de gelden bedoeld voor: ontwikkeling snelfietsroutes vanuit de regio richting stadshart, beschikbaarheid van meer hoogwaardig openbaar vervoer (denk bijvoorbeeld aan snelbussen) en gedragsmaatregelen en smart mobility oplossingen.

De toekenning van de gelden kennen een verdeling van 37,2 miljoen euro voor de ontwikkelingen in de Spoorzone en 34,5 miljoen euro voor de overige ontwikkelingen in het stedelijke gebied van Zwolle. De gemeente Zwolle start nu de inzet om te zorgen voor medefinanciering; een voorwaarde van het Rijk. Voor de zomer van 2023 verwacht de gemeente hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Landelijke context

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave. Tot en met 2030 wil het kabinet 900.000 woningen bouwen. Dat die woningen goed bereikbaar zijn, is een belangrijke voorwaarde om er prettig te kunnen wonen, leven en werken. Het kabinet stelt hiervoor landelijk de komende jaren in totaal €7,5 miljard beschikbaar. Daarvan is €1,5 miljard bedoeld voor projecten die op de korte termijn, binnen 3 tot 5 jaar, ontwikkeld kunnen worden. Daarbovenop is nog eens €6 miljard beschikbaar voor het verbeteren van de infrastructuur rondom de 17 grootschalige woningbouwlocaties, waaronder Spoorzone in Zwolle.