ZWOLLE - Op Hessenpoort is een deel van het Hermelenpad aangelegd met grotendeels gerecycled beton. Het gaat om een proef van Heijmans Infra en de gemeente Zwolle. De komende jaren wordt gemonitord of fietspad goed blijft functioneren en om kennis te vergaren over de kwaliteit van de gebruikte materialen.


Het proefvak is zo’n 90 meter en beslaat het laatste deel van het Hermelenpad, het nieuwe fietspad op Hessenpoort dat aansluit op de nieuw aangelegde Paderbornstraat. In dit proefvak, dat op 16 december 2020 is aangelegd door Heijmans, is het aandeel gerecycled beton verhoogd van de gebruikelijke 30 procent (t.o.v. het grind aandeel) naar meer dan 60 procent (van het totale mengsel). Dat betekent extra milieuwinst. Na de uithardingsperiode kan het proefvak in gebruik worden genomen. Vervolgens wordt het enkele jaren gemonitord om te bepalen of de kwaliteit van het betonnen fietspad goed blijft.

Grote stap naar circulaire fietspaden
Binnen het bouwteam Hessenpoort proberen de gemeente Zwolle en Heijmans Infra in het ontwerp en de uitvoering gebruik te maken van duurzame oplossingen en innovaties. Voor dit fietspad is beton gebruikt dat bestaat uit 100 procent gerecycled grind, 50 procent gerecycled zand en 15 procent gerecycled cement. De winst op de milieu-impact, zowel op gebied van CO2- als op MKI-impact, komt daarmee uit op ca. 35% t.o.v. een betonmengsel bestaande uit 30% betongranulaat. ‘Een enorme stap in het circulair maken van de betonketen’, zegt Mark Christenhusz van Heijmans. Het bedrijf doet met deze proef ervaring op, zodat ze ook bij andere opdrachtgevers dit duurzame fietspad kunnen aanbieden.

Hergebruik materiaal
De gemeente Zwolle eist nu al dat een deel van de beton-grondstoffen hergebruikt materiaal is. De komende jaren worden deze eisen verder aangescherpt.