ZWOLLE - De Ambelt, school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, wil leerlingen afleveren die maximaal kunnen meedraaien in de maatschappij. Dat gaat niet bij iedereen vanzelf. Uitgevallen leerlingen met een extra zorgbehoefte krijgen samen les in een aparte praktijkklas. Tot tevredenheid van alle betrokkenen.

De Ambelt is er voor leerlingen die door hun gedrag niet naar het regulier onderwijs kunnen. Naar de zin van algemeen directeur Aernoud Hoogendijk gingen te veel leerlingen naar een zorgboerderij, of naar andere dagbesteding. ‘Ik vind dat elk kind recht heeft op onderwijs’, zegt hij. ‘Daarnaast zien wij dat niet alle individuele zorg effect heeft op het functioneren in een groep en daarmee op het meedoen in onderwijs en de wereld.’

Dreamteam
Speciaal voor deze kinderen, in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, begon de Ambelt een bijzondere klas. Met vóór de klas een ‘dreamteam’ van een gespecialiseerde leerkracht én een ervaren zorgmedewerker die ondersteuning biedt. Deze praktijkklas is gestart in overleg met het Sociaal wijkteam, en met de Twijn – die een vergelijkbare klas heeft voor zeer moeilijk lerende kinderen met een gedragsproblematiek. De leerlingen in de praktijkklas doen zoveel mogelijk samen, en krijgen zo min mogelijk individuele ondersteuning. ‘Onze doelstelling is: functioneren in een groep. Op deze manier maken wij leerlingen weer schoolrijp. Met als uiteindelijk doel dat ze mee kunnen doen in de maatschappij en passend perspectief hebben’, zegt Hoogendijk.

Positief
De praktijkklas van de Ambelt functioneert al twee jaar naar tevredenheid. ‘We krijgen supermooie reacties van ouders en kinderen.’ Ook het bestuur van de gemeente Zwolle is positief over de klas. De besparing op dure specialistische jeugdhulp levert bovendien een bezuiniging op voor de gemeente. Ondertussen denkt de Ambelt na over het starten van een praktijkklas voor jongere kinderen, en voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ga in gesprek
Denk je dat jouw kind baat heeft bij de praktijkklas? Bespreek het met het Sociaal wijkteam. Kijk voor de contactgegevens op www.swtzwolle.nl(externe link). Het Sociaal wijkteam legt vervolgens de link met de Ambelt.

Corona-terugblik
Bij de Ambelt zijn ze goed door de coronatijd gekomen. ‘Het was een heftige tijd, maar we konden gelukkig snel schakelen’, zegt Aernoud Hoogendijk. ‘Wij hadden een jaar of twee uitgetrokken voor een aantal grote veranderingen op ICT-gebied. Maar binnen de kortste keren werkten we nu met Teams, en hadden we het afstandsonderwijs op orde.’ Er vielen geen leerlingen tussen wal en schip tijdens de lockdown, zegt hij. ‘Van de 840 leerlingen waren er 834 meteen in beeld. Na twee weken hadden we weer contact met allemaal.’ Sommige leerlingen deden het, bij gebrek aan prikkels, verrassend goed met de online lessen. De Ambelt verzorgde ook crisisopvang voor in totaal 40 leerlingen. ‘Sommige thuissituaties kwamen door de lockdown onder druk te staan’, verklaart Hoogendijk.