ZWOLLE - De herinrichting van de Oosterlaan in Zwolle is klaar. Het werk aan de laan verliep voorspoedig. Enkele weken eerder dan gepland, is de Oosterlaan vanaf 22 juli weer toegankelijk voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Aan beide zijden van de weg komen in het najaar nieuwe bomenrijen en andere beplanting. Hierna is de Oosterlaan helemaal vernieuwd.


De gemeente Zwolle vernieuwt van april tot eind juli de Oosterlaan naar een plek waar het prettig is om te verblijven. De historische uitstraling van de laan met fraaie bomenrijen komt terug. Fietsers en voetgangers hebben op de vernieuwde laan meer ruimte. De weg is versmald en er zijn slimme klimaatoplossingen geplaatst voor het opvangen en opslaan van regenwater. Bij de aansluiting met het Stationsplein zijn nieuwe ‘Kiss and Ride’ plekken aangebracht voor kort parkeren bij het ophalen of wegbrengen van reizigers.

Werken aan Westerlaan

Van 23 augustus tot ongeveer mei volgend jaar wordt ook de Westerlaan vernieuwd. De Westerlaan wordt versmald en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om overlast voor iedereen te beperken voert de aannemer het werk in delen uit. De werkers beginnen met het deel voor de Nieuwe Buitensociëteit, tussen het vernieuwde Stationsplein en de parkeergarage. Dit deel duurt tot begin oktober.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden aan de Westerlaan veroorzaken afsluitingen en hinder. Van dinsdag 23 augustus tot begin oktober is de Westerlaan vanaf het Stationsplein niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. De Westerlaan blijft bereikbaar vanaf de Willemskade. Verkeersborden geven alternatieve routes aan via de Van Karnebeektunnel of de Burgemeester Van Roijensingel. Voetgangers kunnen het werkgebied passeren via het trottoir aan de kant van de woningen of een tijdelijke looproute.