ZWOLLE - Een objectief beeld van de aard en omvang van het drugsgebruik in de gemeente Zwolle, dat is het doel van het rioolwateronderzoek. Vorige week werden elke dag watermonsters genomen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwolle. Deze worden onderzocht op de sporen van zes soorten drugs.


Het onderzoek richt zich op zes soorten drugs: amfetamine (speed), MDMA (ecstasy), methamfetamine (crystal meth), 3MMC/4MMC, cocaïne en cannabis. Door elke dag een monster te nemen wordt duidelijk op welke dagen het gebruik het grootst is en welk type drugs het meest gebruikt worden. Het totaal geeft een goed beeld van de aard en omvang van het drugsgebruik in Zwolle.

Aan de hand van de uitkomsten kan aanvullend onderzoek gedaan worden en wordt bepaald of extra inzet op preventie of hulp aan drugsgebruikers nodig is. De resultaten worden na de zomervakantie verwacht. Volgend voorjaar wordt hetzelfde onderzoek nog een keer uitgevoerd, daarmee kan de ontwikkeling van het drugsgebruik in kaart worden gebracht. Het onderzoek past in de bredere aanpak van drugspreventie, zoals het stopsos-project en de opsporing van drugscriminaliteit door de gemeente en de politie.

Rioolwater is als het ware een spiegel van de samenleving. Het bevat onder andere sporen van medicijnen, virussen die ziektes zoals de griep veroorzaken en ook sporen van drugs. De resultaten zijn niet terug te leiden naar huisadressen omdat de monsters worden genomen uit de rioolzuiveringsinstallatie Zwolle in Spoolde. Hierop is 93 procent van de huishoudens in de gemeente aangesloten.

Samenwerking
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de gemeente Zwolle in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en het wateronderzoeksinstituut KWR. Het waterschap verzorgt de monsters van het rioolwater. Wateronderzoeksinstituut KWR voert het onderzoek uit en levert de rapportage op. Zij doet dit ook voor andere gemeenten. Daardoor kunnen de resultaten ook vergeleken worden met andere gemeenten.