ZWOLLE - Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Weidesteenlaan. Naast de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, krijgt de straat ook een andere inrichting. De straat wordt meer ingericht als een 30 km/u zone met als doel dat automobilisten minder hard door de straat rijden dan nu gebeurt.


Nieuwe inrichting

Het begin van de huidige 30 km/u zone wordt verlegd tot voor het Stinspad. Vanaf de Loggerweg komt er een verhoogde middenstrook in de weg. Net zoals die op de Havezatheallee en Frankhuizerallee. Deze middenstrook loopt door tot het begin van de 30 km/u zone. Aan het begin van de 30 km/u zone komt een rood drempelplateau.

De kruispunten in de straat krijgen een andere kleur dan de rest van de weg waardoor ze meer opvallen. Op drie kruispunten in de straat worden de middengeleiders weggehaald. Deze kruisingen krijgen ook extra zwart accenten op de weg. Op deze manier worden de drie kruisingen optisch smaller. De in- en uitgangen vanaf de parallelwegen naar de Weidesteenlaan worden aangelegd in geel asfalt zodat het voor weggebruikers beter herkenbaar is dat het een gelijkwaardig kruispunt is.

Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden op 20 november klaar. Omleidingen staan aangegeven. Tijdens de werkzaamheden rijdt er geen openbaar vervoer in de Weidesteenlaan. Syntus, lijn 5 stopt aan het Petuniaplein en rijdt dan verder via de Ridder Zwederlaan, Voorsterweg, Teunisbloemweg, Hasselterweg.