ZWOLLE - Vanaf vandaag kan iedereen in Zwolle gebruikmaken van het nieuwe deelvervoer in de stad. Felix en Check bieden elektrische deelscooters aan en Go Sharing, Dott en Bird elektrische deelfietsen.

Zwolle groeit en het aantal auto’s, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen, zijn er minder voertuigen nodig. Zo werken we aan een autoluwe binnenstad, het is beter voor het milieu en er ontstaat uiteindelijk meer ruimte op straat. De gemeente investeert daarom in meer deelvervoer.

Leren van ervaringen

Afgelopen periode werd het deelvervoer in Zwolle aangeboden zonder vergunning. Dat is veranderd. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is nu opgenomen dat er een vergunning nodig is, waaraan voorwaarden zijn verbonden. De vijf huidige aanbieders van scooters en fietsen hebben de vergunning voor een periode van 2 jaar. Dit is een overzichtelijke periode, waarin Zwolle ervaring kan opdoen met deelvervoer en hiervan kan leren.

Afspraken met aanbieders

Met de nieuwe aanbieders zijn afspraken gemaakt, zodat de gemeente grip houdt op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Samen willen we bezoekers en inwoners toegankelijk deelvervoer bieden en eventuele overlast zoveel mogelijk voorkomen en beperken.

Dit zijn de afspraken:

  • Gebruikers worden geattendeerd op de verkeers- en parkeerregels
  • Iedere aanbieder mag maximaal 150 fietsen of scooters aanbieden
  • De aanbieders zorgen ervoor dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen of scooters na een melding zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit gebeurt in ieder geval binnen 24 uur. Melden kan direct bij de aanbieder.
  • De aanbieders verdelen de scooters en fietsen gelijkmatig over de stad
  • De aanbieders zorgen ervoor dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden, om zo drukte op straat en mogelijke overlast in de nacht te voorkomen.

Deelvervoer wordt populairder

De belangstelling voor deelvervoer groeit. De afgelopen periode hebben we kunnen zien dat deelscooters goed gebruikt worden. Daarnaast ziet de gemeente potentie voor meer (elektrische) deelfietsen, want Zwolle is een echte fietsstad.

Actieplan deelmobiliteit

De gemeente werkt aan een actieplan deelmobiliteit en aan regels om de groeiende deelmobiliteit in goede banen te blijven leiden. De behoeften van inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Verder kijkt de gemeente hoe overlast van deelvervoer zoveel mogelijk voorkomen en beperkt kan worden. Naar verwachting is medio 2022 het actieplan deelvervoer gereed.

Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/deelvoertuigen.