ZWOLLE - De gemeenteraad roept mensen op ideeën voor Zwolle die de stad, buurt of wijk of inwoners ten goede komen, te presenteren op de ideeënmarkt op 12 oktober. Raadsleden kunnen een aantal van deze ideeën vervolgens inbrengen bij de vergadering over de gemeentelijke begroting.

Spelregels
Zwollenaren weten het beste wat er in hun buurt, straat of wijk anders, beter of mooier kan. Valt een idee na presentatie op de ideeënmarkt in de smaak bij de gemeenteraad, dan kan het zo zijn dat het uitgevoerd wordt of dat er een subsidie voor wordt gegeven. Inwoners kunnen tot uiterlijk 4 oktober hun idee indienen via www.zwolle.nl/ideeenmarkt. Er zijn een aantal spelregels. Ideeën komen ten goede aan de stad, uw buurt of wijk of de inwoners. De gemeente Zwolle heeft nog geen subsidie of andere vorm van ondersteuning gegeven om het idee te realiseren. Het moet passen bij de taken en bevoegdheden van de gemeente Zwolle. En Zwollenaren moeten hun idee op de online ideeënmarkt toelichten. Bedrijven zijn uitgesloten van deelname aan de ideeënmarkt.

Ideeënmarkt

Voldoet het idee aan de spelregels, dan kunnen Zwollenaren hun idee tijdens een digitale ideeënmarkt op 12 oktober vanaf 19.30 uur aan de raadsleden laten zien en uitleggen. Zijn raadsleden overtuigd van een idee, dan kunnen ze dit idee indienen bij de vergadering over de begroting op 12 november. Stemt de meerderheid van de raadsleden dan voor het idee, dan kan er geld voor vrijgemaakt worden. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeenteraad/raadsgriffie de indiener van het idee verder op weg helpen om bijvoorbeeld met bedrijven en organisaties in de stad het idee uit te werken.

Raadslid Simone Boshove (GroenLinks): "Als raadslid wil ik graag weten wat er speelt in de stad. Samen met de andere raadsleden hopen we dat zoveel mogelijk Zwollenaren die rondlopen met een idee voor Zwolle hun idee gaan aanmelden. Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekkenvoor de jeugd, faciliteiten in de openbare ruimte, etc. We hopen u/je graag te spreken op de ideeën markt op 12 oktober!"

Meer informatie en aanmelden.