ZWOLLE - Het moment dat de stenige Koggelaan verandert in een groene loper door de Spoorzone, is een stap dichterbij gekomen. Deze week stemde het college in met de visie voor het Koggepark. In de visie staat op hoofdlijnen het toekomstbeeld voor het Koggepark beschreven en de stappen om de plannen voor het park uit te voeren. Het college draagt de visie ter vaststelling over aan de gemeenteraad. De volgende stap is nu om samen met de mensen die hebben meegedacht, een ontwerp maken waarin de plannen concreter vorm krijgen.


Het Koggepark loopt van de voormalig Hanzebadlocatie, waar woningen komen, tot en met het Willemskwartier (bij de Nieuwe Veerallee). In het park is straks veel ruimte voor de voetganger en de fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. Het wordt echt een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn.

Spoorzone Zwolle transformeert de komende jaren in een nieuw stuk stad met bedrijven, onderwijs, cultuur en ook meer woningen. “De Spoorzone heeft een plek nodig waar het lekker is om te zijn. Het Koggepark geeft midden in de stadse levendigheid van de Spoorzone een plek om even tot rust te komen, of juist om elkaar te ontmoeten, of te sporten. Het wordt ook een plek om de koelte van het water te ervaren, of de schaduw van een boom,” geeft wethouder Ed Anker aan.

De visie

Bewoners gaven regelmatig aan meer groen te willen in de wijk en fijne plekken om even te kunnen zitten. Deze ideeën heeft gemeente Zwolle meegenomen in de visie voor het park.

De Koggelaan is een lange stenige straat waaraan verschillende pleinen liggen. Deze pleinen zijn nu nog eilandjes in de wijk. Het idee is om de Koggelaan te veranderen in een groene verbinder tussen de pleinen. Zo ontstaat één geheel. Bovendien wordt de Koggelaan een fietsstraat waar de auto te gast is.

De trottoirs langs de Koggelaan worden op een aantal plaatsen smaller zodat er meer plek komt voor groen. Op de kades komt beplanting met ook wandelpaden en ook op de verschillende pleinen komen planten. De nieuwe inrichting ziet er niet alleen aantrekkelijker uit. Het groen helpt ook in het tegengaan van opwarming van de stad in warme zomers en bij plensbuien kan het regenwater in de bodem zakken in plaats van dat het afgevoerd moet worden naar het riool.

Water is een belangrijk element in het Koggepark. Het plan is om het huidige water langs de Koggelaan beter aan te sluiten op de omgeving (Zwolle Zuid en Assendorp). Zo kan het water beter stromen en ontstaat er een gezondere waterhuishouding met meer planten en dieren.

Van de gebouwen langs de Koggelaan, is de begane grond nu nog erg gesloten omdat er over het algemeen kantoren in gevestigd zijn. Het idee is dat hier functies inkomen die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning in het Koggepark. Dat kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar je wat kunt drinken of eten.

Aanleg in fasen

Het Koggepark kan mede aangelegd worden dankzij een subsidie van Provincie en Ministerie van I&W voor de aanleg van een nieuwe fietsstraat. En een provinciale subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Van Karnebeektunnel. De aanleg van het Koggepark gebeurt in fasen. Als eerste wordt het gedeelte tussen Van Karnebeektunnel en Hanzeplein aangelegd. De kruising met het fietspad naar de Van Karnebeektunnel wordt dan ook aangepast. De bewoners die hebben meegedacht over de visie voor het Koggepark, de meedenkgroep, zullen ook meedenken over een ontwerp voor deze eerste fase. Het is de bedoeling dat deze eerste fase nog dit jaar wordt uitgevoerd.

De meedenkgroep heeft verder nog twee ideeën ingebracht. De aanleg van een Blije Bijenberm in de groenzone bij de Stockholmstraat. En het vergroenen van de trappen bij het beeld Wharfinger. Deze ideeën gaat gemeente Zwolle ook in de eerste fase met de bewoners uitvoeren. Wanneer de volgende delen van het Koggepark worden aangelegd hangt af van de planning van de ontwikkeling van de betreffende deelgebieden waar het park doorheen loopt (Hanzekwartier en Willemskwartier).