ZWOLLE - In Park de Stadshoeve, in het hart van Stadshagen, biedt de gemeente Zwolle een kavel te koop aan voor de ontwikkeling van een voorziening met een maatschappelijke functie.

In Park de Stadshoeve, in het hart van Stadshagen, biedt de gemeente Zwolle een ruime kavel van 1.533 m2 te koop aan voor de ontwikkeling van een voorziening met een maatschappelijke functie. Denk aan een kinderopvang, dagbesteding, onderwijs of trainingen, maar een andere maatschappelijke bestemming kan ook. Woningbouw of woonzorgvoorzieningen zijn niet mogelijk. De grondprijs van de kavel ligt tussen de €275.000 en €330.000 k.k. exclusief BTW, afhankelijk van de soort voorziening.

Samenwerken in de natuur

Park de Stadshoeve is dé ontmoetingsplek in de wijk Stadshagen. Er zijn een wijkboerderij, pluk- en kijktuinen, speelvoorzieningen, horeca en een dierenartsenkliniek. De partijen in het gebied hebben een gezamenlijke visie op het gebied: ‘In park de Stadshoeve werken we met elkaar samen aan een unieke, groene plek in het hart van de wijk. Een plek waar rust, ruimte en natuur centraal staan en waar we ontmoeting en leren stimuleren’. Voor deze kavel zoekt de gemeente Zwolle een partij die de visie versterkt en de bestaande partijen aanvult.

Plek met een geschiedenis

Park de Stadshoeve ligt op een cultuurhistorisch waardevolle plek. Vroeger stond hier namelijk de havezate Werkeren. Deze havezate, een groot versterkt huis of kasteel, was één van de oudste in de regio. Het eerste kasteel werd gebouwd in 1368 en bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht, omringd door een gracht. In 1521 brandde het kasteel af om enkele jaren later weer opgebouwd te worden. Uiteindelijk raakte het in verval en werd het rond 1800 gesloopt. Op het terrein liggen nog de restanten van de twee kastelen. De kavel ligt op de plek van de voorburcht van de oorspronkelijke havezate.

Interesse?

Heeft u interesse om op deze kavel een voorziening met een maatschappelijke functie te ontwikkelen? Aanmelden kan tot en met uiterlijk donderdag 5 november via www.zwolle.nl/kavelstadshoeve. Bij uw aanmelding moet u een plan of idee indienen. Op de website leest u aan welke inschrijvingsvereisten dit plan of idee moet voldoen en hoe het proces na aanmelding eruit ziet. Ook vindt u er het kavelpaspoort met o.a. de civieltechnische- en financiële voorwaarden en natuurlijk het digitale aanmeldformulier.