ZWOLLE - In Zwolle doet iedereen er toe en doet iedereen mee. We werken samen met inwoners en maatschappelijke organisaties aan het Zwolle van morgen waarin iedereen zich prettig voelt. Je vrij en veilig voelen in de stad waar je woont, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom besteden we in Zwolle veel aandacht aan diversiteit en inclusie. Deze week is het beleidsplan ‘Omarm het verschil’ vastgesteld door het college. Hierin beschrijven we hoe we Zwolle de komende jaren nog aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker maken voor alle Zwollenaren.

Wethouder Diversiteit en Inclusie Dorrit de Jong

“Diversiteit gaat over het bestaan van verschillende kenmerken tussen mensen. Zichtbare kenmerken, zoals leeftijd en etniciteit. En onzichtbare verschillen, zoals een beperking of ziekte. Inclusie gaat over het accepteren van die kenmerken en zorgen dat iedereen kan meedoen. Het gaat over het tegengaan van discriminatie en bevorderen van zelfstandigheid van alle inwoners. Over het tegengaan van uitsluiting en alleen zijn. Over je veilig en vrij voelen om wie je bent. Hier gaan we de komende jaren in de stad hard aan werken. Hier maken we ons samen sterk voor, want dit is Zwolle!”

Omarm het verschil

In het beleidsplan Omarm het verschil staan drie doelen: we behandelen iedereen gelijkwaardig, iedereen kan zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij en we hebben aandacht voor en acceptatie van elkaars verschillen. Er is in dit plan extra aandacht voor inwoners met een beperking, lhbti+ personen en voor dialoog tussen verschillende culturen.

Iedereen gelijkwaardig

Wethouder De Jong: “We vinden het belangrijk dat we iedereen gelijkwaardig behandelen in Zwolle. We doen al veel om dit te stimuleren. We zijn bijvoorbeeld al sinds 2008 een Regenbooggemeente. Dat betekent dat we ons actief blijven inzetten voor de acceptatie van onder andere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (de lhbti+ gemeenschap). We voeren campagnes, geven voorlichting en organiseren gesprekken. Er komt extra aandacht voor Regenboogouderen in de zorg. Ook gaan we de positie van vrouwen versterken. Zo gaan we vrouwen meer betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, om bijvoorbeeld de veiligheid op straat te vergroten. En elk jaar is er ruimte voor een project waarmee we aandacht geven aan het verdedigen van mensenrechten.”

Zwolle in top 5 toegankelijke steden

Zwolle zat in 2021 bij de vijf meest toegankelijke gemeenten van Nederland. Daar waren we erg blij mee. Ook de komende jaren werken we hard om ervoor te zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Zwolle krijgt vanuit het programma Wonen en Zorg meer huizen voor ouderen. Ook worden huizen aangepast voor mensen met een beperking. De omgeving en voorzieningen passen we ook aan, zodat iedereen mee kan blijven doen. We richten speeltuinen zo in dat ook kinderen met een beperking lekker kunnen spelen. Verder komt er een plan voor meer openbare toiletten in de stad. En het meldpunt voor moeilijke teksten krijgt meer de aandacht, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, mee kunnen doen.

Accepteer elkaar: praat erover

In Zwolle willen we dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je geaccepteerd wordt om wie je bent. Dit betekent dat we aandacht moeten hebben voor elkaar en elkaars verschillen. Hierover zijn en blijven we in gesprek en worden onder meer Wereldcafés en het Forumtheater georganiseerd.

We doen het Zwols

Komende jaren werken we dus hard om Zwolle nog inclusiever te maken. Dit doen we op een typisch Zwolse manier. Alle inspanningen die hiervoor nodig zijn, pakken we samen op. Met maatschappelijke organisaties en inwoners. Zo bouwen we samen aan de stad van morgen.

Wethouder de Jong: ‘Ik weet zeker dat het ons samen gaat lukken om Zwolle nog inclusiever te maken, waar iedereen erbij hoort en kan meedoen. We zijn immers de meest sociale stad van Nederland. Als het ons in Zwolle niet lukt, dan lukt het nergens.”

Hoofdthema coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft Inclusief Zwolle als een van de vijf hoofdthema’s van het coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen. Het beleidsplan Omarm het verschil wordt nog voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.