ZWOLLE - Woensdag opende wethouder Monique Schuttenbeld (Vastgoed) officieel de nieuwe zonnegevel op het Zwolse Stadskantoor. De zonnegevel bestaat uit gekleurde zonnepanelen in de kleur van de gevel. Het is de grootst aaneengesloten gekleurde gevel in Nederland, met het hoogste energierendement.


Deze zonnegevel komt voort uit een innovatiegericht inkooptraject van provincie Overijssel. In de zoektocht naar nieuwe oplossingen om woningen te verduurzamen, voorzieningen toekomstbestendig te maken en energie op te slaan deden de gemeenten Zwolle en Hardenberg, woningcorporaties deltaWonen en Welbions en provincie Overijssel in 2020 een gezamenlijke uitvraag. Startup Soluxa kwam daarbij met het idee van de gekleurde zonnegevel. Gemeente Zwolle en provincie Overijssel zagen daarin brood en besloten de mogelijkheid voor plaatsing op hun eigen pand te verkennen.

Doorbraak

Dit project kan een grote doorbraak betekenen voor zonne-energie in Nederland. Het is door deze innovatie mogelijk om praktisch alle gebouwen van duurzame energie te voorzien, terwijl de gevels van gebouwen dezelfde kleur kunnen houden. Dat is van belang, want in Nederland is 2,5 keer meer ruimte op gevels van gebouwen dan op daken. Door de verschillende gevels van gebouwen te gebruiken kan energie worden opgewekt op het moment en de plaats waar dit nodig is.

Voorbeeldrol

Wethouder Monique Schuttenbeld: “We willen in 2040 klimaatneutraal zijn in Zwolle en daarbij als gemeente een voorbeeldrol vervullen. Daarom hebben we als gemeente graag meegewerkt aan dit initiatief. Zo hebben we pas nog het voormalige politiebureau in de Luttekestraat - dat een gemeentelijk monument is en onlangs overgedragen is aan de nieuwe gebruikers - verduurzaamd en gasloos gemaakt. Het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen en verduurzamen van onze eigen gebouwen past binnen onze voorbeeldrol. Deze bijzondere zonnegevel vergroot de mogelijkheden om gebouwen in de stad te voorzien van zonnepanelen en biedt wellicht ook perspectief voor zonne-energie op monumentale gebouwen."

Naast de zonnegevel op het Zwolse Stadskantoor is er inmiddels ook een gekleurde zonnegevel geplaatst op het Provinciehuis. Hiermee hebben beide overheden er voor gezorgd dat de gekleurde zonnepanelen hun weg naar de markt konden vinden. De gekleurde gevel verdient zichzelf binnen zeven jaar terug.