ZWOLLE - De gemeente Zwolle signaleert dat er in de samenleving behoefte is aan meer aandacht voor de oorlogsgraven, onder andere met Kerst. In aanvulling op deze initiatieven uit de samenleving wil de gemeente een centraal gedenkteken plaatsen op begraafplaats Kranenburg voor alle oorlogsslachtoffers die in Zwolle begraven zijn.


Burgemeester Peter Snijders: “Het is mooi te zien dat ook nu nog, bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, er zo veel aandacht is voor de oorlogsgraven in onze stad. Wij geven er als gemeente ook graag ruimte voor als mensen op Kerstavond een kaarsje willen branden bij de oorlogsgraven op Kranenburg en daarbij rekening houden met de wijze waarop anderen die avond hun dierbaren herdenken op de begraafplaats. Als gemeente geven we daar zelf graag op een andere wijze invulling aan, namelijk met een gedenkteken op begraafplaats Kranenburg waar de meeste oorlogsgraven zijn.”

Daarmee ontstaat een symbolische herdenkingsplek die aansluit bij het recente gedenkteken voor oorlogsgraven op de particuliere Begraafplaats Bergklooster. Het is de bedoeling dat de burgemeester het gedenkteken op 4 mei 2023 onthult.

4-5 mei

In lijn met de bloemlegging bij de oorlogsgraven van het Voormalig Verzet in het verleden, wil de gemeente jaarlijks op 4 en 5 mei aandacht aan de oorlogsgraven geven. Daarmee worden ook de Joodse oorlogsgraven herdacht die nu met Kerst buiten beschouwing blijven. In lustrumjaren legt de burgemeester zelf op 4 mei bloemen op Kranenburg. De wijkwethouders doen dat dan op de overige begraafplaatsen.

QR code

De gemeente heeft de vrijwilligers van de lichtjesroute bereid gevonden hun kennis in te zetten voor het laden van de QR code die bij alle begraafplaatsen komt. Daarmee wordt de informatie over de oorlogsgraven voor iedereen toegankelijk.

Oorlogsgraven en monumenten

Zwolle kent negen oorlogsmonumenten, die allemaal door een school zijn geadopteerd. Daar vinden door het jaar heen herdenkingen plaats. Veteranen ondersteunen die herdenkingen bij de door scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. Zij laten de kinderen graag zien dat de mensen die bij het eigen monument worden herdacht soms verderop in de stad begraven liggen. De scholen die daarvoor belangstelling hebben kunnen oorlogsgraven adopteren.