ZWOLLE - De gemeente Zwolle is vandaag gestart met de verkoop van de laatste zeventien ruime kavels in de Oude Mars. De oppervlakte van deze kavels loopt uiteen van 710 tot 1.436 vierkante meter. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot woensdag 15 juni, 16.00 uur.


Oude Mars ligt ten zuiden van Zwolle. Hier realiseert de gemeente honderd nieuwbouwkavels voor particuliere woningen. Daarvan zijn nu de laatste zeventien kavels in de verkoop. In dit landelijke buitengebied gaan wonen, natuur en ruimte hand in hand. Tegelijkertijd is de levendigheid van de stad ook binnen handbereik.

Dé villawijk van Zwolle

Het plan Oude Mars is exclusief ontworpen voor wonen op hoog niveau. De ruimtelijke opzet van het nieuwbouwplan kenmerkt zich door veel groen en veel open ruimtes en routes. De wegen in het gebied krijgen bijvoorbeeld brede grasbermen in plaats van trottoirs. Elke kavel blijft voor een groot deel onbebouwd en krijgt een groen karakter. Als eigenaar van een kavel kunt u hier uw droomwoning bouwen. U bent zelf opdrachtgever en bouwt uw nieuwbouwwoning naar eigen wens en behoefte. De gemeente Zwolle kan hierin begeleiden en adviseren. De grondprijzen van de kavels variëren van € 425.000,- tot € 650.000,- kosten koper inclusief btw.

Meer informatie en inschrijven

Op dinsdagavond 24 mei om 19.30 uur is een digitale informatiebijeenkomst over de kavels. Aanmelden hiervoor kan via www.zwolle.nl/kavels. Op deze website vindt u ook meer informatie, de verkoopbrochure, de kavelpaspoorten en het inschrijfformulier. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot 15 juni, 16.00 uur. Bij meerdere inschrijvingen op één kavel vindt een loting plaats door een notaris op 16 juni om 15.00 uur. Kavels waarop niet is ingeschreven blijven ook beschikbaar na 16 juni.

Contact

Heeft u vragen over de kavels in de Oude Mars? Neem dan contact op met team kopersbegeleiding van de gemeente Zwolle. Dit kan via telefoonnummer (038) 498 22 00 of e-mailadres ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl