ZWOLLE - Inwoners die schulden hebben, moeten betere hulp krijgen en daardoor eerder schuldenvrij zijn. Daarom heeft de gemeente Zwolle een convenant ondertekend met vier bewindvoerderskantoren. Het gaat om Stichting Omega Beheer, Aktiva, Tjeenk Willink en Spectrum Bewindvoering. Samen met deze kantoren gaat de gemeente bekijken welke hulp het beste bij de inwoner past.


Als een inwoner schulden heeft en niet goed met geld kan omgaan, kan de rechter een bewindvoerder toewijzen. Een bewindvoerder helpt om de geldzaken en administratie weer op orde te krijgen. Hij regelt alle financiële zaken voor de inwoner die onder beschermingsbewind staat.

Het convenant dat is ondertekend, is gericht op samenwerking tussen de gemeente en de bewindvoerderskantoren. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten, moeten Zwollenaren met financiële problemen beter geholpen worden.

Er wordt beter gekeken naar de hulpvraag van de inwoner en daar wordt de best passende hulpverlening op ingezet. Uiteindelijk moet deze samenwerking leiden tot het verminderen van de schuldenproblematiek en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van inwoners die hiermee te maken hebben. Het inzetten van beschermingsbewind wordt alleen ingezet als dat echt nodig is, voor de duur dat het nodig is.

Best passende dienstverlening
Wethouder Dorrit de Jong: “Als gemeente willen we Zwollenaren met schulden helpen om uit die schulden te komen. Dit doen we door ondersteuning te bieden die voor de inwoner passend is en door goed samen te werken met partijen zoals bewindvoerderskantoren."

"Per inwoner wordt bekeken wat nodig is om de financiën weer op orde te krijgen. Soms hebben mensen met schulden alleen inkomensbeheer door de gemeente nodig, in andere gevallen wijst de rechter een bewindvoerder toe. Welke ondersteuning ook wordt ingezet, ons streven is dat de inwoner, indien mogelijk, het op termijn weer zelf kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we elkaars kennis en kunde nodig. Daarvoor moeten we samenwerken! Dit convenant draagt daaraan bij.”

De samenwerking duurt in ieder geval 12 maanden. Mogelijk kunnen daarna meerdere bewindvoerderskantoren aansluiten.