ZWOLLE - Maandag 13 juni, tekenden burgemeester Peter Snijders van Zwolle en beheerder Bert Pierik van Bergklooster een overeenkomst om de Molukse KNIL-graven in Zwolle voor onbepaalde tijd in stand te houden en onderhouden. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het eerherstel van de Molukse KNIL-militairen en de erkenning van het leed van de Molukkers. Nog dit jaar worden door Bergklooster de individuele overeenkomsten met rechthebbenden van de graven van KNIL-militairen gesloten. De betreffende graven krijgen een bronzen insigne ter herkenning.


Gedeelde geschiedenis

In 1951 kwamen in totaal 12.900 Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen in Nederland aan. Zij waren getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bij aankomst in Nederland wachtte hen een collectief ontslag en daarmee het verlies van de KNIL-status. Het verblijf in Nederland zou tijdelijk zijn. De Molukse gezinnen werden na aankomst opgevangen in woonoorden, waaronder voormalige concentratiekampen. Uiteindelijk kwam van de beloofde zelfbeschikking niets terecht en werd het verblijf in Nederland permanent.

Eerherstel en erkenning leed

Burgemeester Peter Snijders: “De werkgroep 70 jaar Molukkers Zwolle heeft bij ons aandacht voor deze geschiedenis gevraagd. Ruim zeventig jaar na dato wordt de behoefte aan eerherstel van de Molukse KNIL-militairen en het leed van de Molukkers en de doorwerking daarvan ook in Zwolle erkend en gevoeld. Wij hebben daarom besloten als gemeente zorg te dragen voor de instandhouding van de 50 graven van voormalige KNIL-militairen in Zwolle.”

Kranenburg en Bergklooster

Van de in totaal 50 Molukse KNIL-graven in Zwolle bevinden zich 49 graven op begraafplaats Bergklooster en één op begraafplaats Kranenburg. Op Kranenburg bevindt zich ook het ‘Zandhove monument’. Verpleeghuis Zandhove had graven op begraafplaats Kranenburg voor de bewoners, onder wie ook Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes. Zandhove deed in 2001 afstand van de graven waarna in samenspraak met de gemeente Zwolle een monument voor de overblijfselen van deze groep mensen werd gerealiseerd.

Namenmonument

In samenspraak met de werkgroep 70 jaar Molukkers en de beheerder van Bergklooster werkt de gemeente ook aan de realisatie van een namenmonument op Bergklooster als centrale plek om te herdenken. Het gaat om de namen van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen in Zwolle, inclusief degenen die zijn gecremeerd of die uiteindelijk niet in Nederland maar in Indonesië zijn begraven.