ZWOLLE - Afgelopen Donderdag waren gedeputeerde Monique van Haaf (provincie Overijssel) en wethouder Gerdien Rots (gemeente Zwolle) op bezoek bij het project Zwartewaterallee in Zwolle. Ze lieten zich uitgebreid informeren en rondleiden door het gebied door de samenwerkende marktpartijen en gemeente. In deze gebiedsontwikkeling, in de wijken Holtenbroek en Aa-landen, worden in verschillende projecten 1300 nieuwe woningen gerealiseerd langs de Zwartewaterallee.

Daarbij wordt specifiek ingezet op doorstroom woningen voor senioren uit de aangrenzende wijken, woningen voor starters en worden er in het project De Havezate verschillende woon-zorg-combinaties gerealiseerd.
De provincie heeft de gebiedsontwikkeling gesteund met een subsidie van €1 miljoen. Provincie en gemeente hebben samen het Rijk overtuigd om deze gebiedsontwikkeling ook te ondersteunen.

Grote woningbouwopgave

Gerdien Rots: “Zwolle heeft een grote woningbouwopgave. Tot 2030 willen we in totaal 10.000 woningen bouwen, vooral in de bestaande stad. Ik ben onder de indruk van de plannen voor de Zwartewaterallee. Het laat zien dat we kunnen verdichten op een waardevolle manier, waarbij de verbinding tussen Holtenbroek, Dieze en de binnenstad ook veel logischer wordt.”
Monique van Haaf vult aan: “Ik zie dat er in Zwolle heel goed samengewerkt wordt. Dat is belangrijk om de vaart erin te houden. Naast de woningbouwopgave liggen er uitdagingen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. We moeten onszelf steeds de vraag blijven stellen hoe we nog meer kunnen versnellen.”

Binnenstedelijk bouwen

Binnenstedelijk bouwen is een ingewikkelde opgave. Je wilt zoveel mogelijk rekening houden met omwonenden en andere belanghebbenden, de bereikbaarheid garanderen door mobiliteitsmaatregelen te nemen en investeren in een groene, klimaatadaptieve omgeving zodat er een top leefomgeving ontstaat. Participatie, het nauw betrekken van de omgeving, is bij binnenstedelijk bouwen een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de ontwikkelingen.

Tijdens de bijeenkomst is stilgestaan bij waar je dan tegen aanloopt in een gebied rond de Zwartewaterallee. Bijna overal in Overijssel zijn er dergelijke binnenstedelijke projecten, dus die lessen neemt de provincie graag mee.