ZWOLLE - Musea, podia en erfgoedinstellingen kunnen opnieuw aanspraak maken op Coronasteun. De gemeente Zwolle stelt een bedrag van 358.000 euro beschikbaar voor misgelopen inkomsten in het vierde kwartaal van 2021. Ook kunstenaars, gezelschappen en andere makers in de culturele sector kunnen weer Coronasteun krijgen. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Door de laatste lockdown hebben veel culturele instellingen en makers minder of geen inkomsten kunnen genereren. We zijn daarom blij dat er opnieuw gelden beschikbaar zijn. Zo kan de sector weer gaan bouwen aan mooie producten en programma’s, die we graag ondersteunen met dit geld vanuit het rijk.”


Vorig jaar kreeg de gemeente Zwolle vanuit het rijk ruim 1,8 miljoen euro. Het bedrag van 358.000 euro komt daar nu bij. Met de gelden wordt een broodnodige impuls gegeven aan de sector die zo hard getroffen is door de gevolgen van Covid-19. De gemeente realiseert zich dat het bedrag niet voldoende is om alle geleden schade te compenseren, maar de gelden worden zo goed mogelijk, met behulp van subsidieregelingen en maatwerk, over de sector verdeeld. Met de noodgelden wil de gemeente de Zwolse culturele infrastructuur in stand houden en de culturele sector zo snel mogelijk weer opstarten.

Steun voor Zwolse culturele instellingen

De subsidieregeling voor faciliterende en/of presenterende instellingen is heropend. Deze regeling is specifiek bedoeld voor Zwolse podia, expositieruimtes en musea of instellingen die het culturele erfgoed van Zwolle presenteren. Ook instellingen die atelier- en repetitieruimte verhuren aan Zwolse makers kunnen subsidie aanvragen als zij minder huur hebben kunnen ophalen. In totaal is 500.000 euro beschikbaar voor schade (exploitatietekorten) ontstaan in het tweede halfjaar van 2021. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 1 maart 2022.

Coronasteun makers

Ook kunstenaars, performers, (amateur-)gezelschappen en zzp’ers in de culturele sector kunnen Coronasteun krijgen. Er is voor 2022 165.000 euro extra beschikbaar voor de subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit voor nieuwe projecten, zoals theatervoorstellingen, concerten of exposities. Het subsidieplafond voor deze regeling wordt met deze extra investering 343.000 euro.

Aanvullende maatregelen

Naast bovenstaande subsidieregelingen zijn er nog een aantal aanvullende maatregelen beschikbaar voor makers in de culturele sector. Zo is er extra budget voor projecten die al eerdere gemeentelijke subsidie ontvingen maar duurder zijn geworden door de Coronamaatregelen. Ook kan de amateurkunstsector ondersteuning krijgen en is er voor ZZP’ers in de culturele sector geld beschikbaar voor investeringen die hun onderneming Coronabestendiger maken.