ZWOLLE - Zwolle is weer een aantal nieuwe straten rijker. Het college van B&W heeft deze week elf straten een naam gegeven. Het gaat daarbij vooral om nieuwe straten in het noordoostelijke deel van Breezicht. Ook heeft het college de naam van het fiets – en voetpad door de Rozentunnel gewijzigd.

Breezicht

In de nieuwe buurten in Breezicht-Noord is het kavelplan bekend en hierdoor kunnen nu de straten toegedeeld worden. Het college heeft voor heel Breezicht in 2007 het thema ‘molens’ vastgesteld en de nieuwe straten krijgen nu namen van vroegere molens in Zwolle en van molenonderdelen.

Rozenpad
In 2010 is de naam Rozenpad vastgesteld voor het fiets – en voetpad door de Rozentunnel (van de Voorsterweg naar de Belvédèrelaan) en ook voor de doodlopende straat daarnaast met enkele huizen die hier aan grenzen. Echter blijkt dat navigatiesystemen hier soms niet goed mee om kunnen gaan en dat automobilisten richting de fietstunnel worden gestuurd in plaats van naar de huizen aan het doodlopende pad. Daarom heeft het college besloten om de naam van het fiets- en voetgangerspad door de Rozentunnel te wijzigen van Rozenpad naar Belvédèrepad en de naam Rozenpad alleen toe te kennen aan het doodlopend pad vanaf de Voorsterweg en evenwijdig aan het Belvédèrepad.